Tune to Eb
INTRO | D | D | Bm | F#m |
INTRO | G | F#m Bm | Em |
INTRO | A G | A Bm | A |

D 
คนอะไรน่ารักขนา
F#m 
ดนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีโอ้ยหัวใจจะ
F#m 
วาย
 
แค่เ
G 
ธอส่งยิ้มก็ทำให้
F#m 
ฉันนั้นเขิน
Bm 
อาย
 
ใจละ
Em 
ลายเมื่อได้อยู่ใกล้ๆ 
 
A 
ธอ

D 
หรือว่าเธอจะเป็น
F#m 
เนื้อคู่
 
อยากเปิดปร
Bm 
ะตูหัวใจให้
F#m 
เลย
 
ความ
G 
รงความรักสักครั้งก็
F#m 
ยังไม่
Bm 
เคย
 
อยากจะลง
Em 
เอย 
 
กับเ
A 
ธอคนนี้
D 
พอ

 
โอกาส
Em 
ดีๆ 
 
แบบนี้ไม่
F#m 
คว้าจะได้ไง
 
อยากจะใ
Em 
ช้คำว่าแ
A 
ฟนร่วมกั
D 
บเธอ
 
ยิ่ง
Em 
มองก็ยิ่งหลงมันยิ่ง
F#m 
ทำให้ฉันเ
Bm 
บลอ
 
อยากจะ
Em 
เอาเธอมาไ
G 
ว้ในหั
A 
วใจ

 
เปิดใจ
D 
ปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีก็งานดีทุกตรง
 
ไม่ต้องไป
G 
หาไปเอาปากกามาวง
 
บอกเลยตามต
A 
รงว่าหลงรักเธอคนนี้

 
ไม่ต้องมา
D 
จงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
 
จะสัญญา
Bm 
ไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่
F#m 
ซน
 
จะเ
G 
ป็นเด็กดี 
 
จะไม่
F#m 
จู้จี้ไม่ขี้
Bm 
บ่น
 
จะยอมเป็นใ
Em 
ครของ
A 
จน 
 
จะเป็นแค่คนของเ
D 
ธอ

INSTRU | D | D | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |
INSTRU | D | D | Bm | Bm |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D | D |

 
โอกาส
Em 
ดีๆ 
 
แบบนี้ไม่
F#m 
คว้าจะได้ไง
 
อยากจะใ
Em 
ช้คำว่าแ
A 
ฟนร่วมกั
D 
บเธอ
 
ยิ่ง
Em 
มองก็ยิ่งหลงมันยิ่ง
F#m 
ทำให้ฉันเ
Bm 
บลอ
 
อยากจะ
Em 
เอาเธอมาไ
G 
ว้ในหั
A 
วใจ

 
เปิดใจ
D 
ปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีก็งานดีทุกตรง
 
ไม่ต้องไป
G 
หาไปเอาปากกามาวง
 
บอกเลยตามต
A 
รงว่าหลงรักเธอคนนี้

 
ไม่ต้องมา
D 
จงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
 
จะสัญญา
Bm 
ไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่
F#m 
ซน
 
จะเ
G 
ป็นเด็กดี 
 
จะไม่
F#m 
จู้จี้ไม่ขี้
Bm 
บ่น
 
จะยอมเป็นใ
Em 
ครของ
A 
จน

 
เปิดใจ
D 
ปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีก็งานดีทุกตรง
 
ไม่ต้องไป
G 
หาไปเอาปากกามาวง
 
บอกเลยตามต
A 
รงว่าหลงรักเธอคนนี้

 
ไม่ต้องมา
D 
จงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
 
จะสัญญา
Bm 
ไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่
F#m 
ซน
 
จะเ
G 
ป็นเด็กดี 
 
จะไม่
F#m 
จู้จี้ไม่ขี้
Bm 
บ่น
 
จะยอมเป็นใ
Em 
ครของ
A 
จน

 
เปิดใจ
D 
ปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีก็งานดีทุกตรง
 
ไม่ต้องไป
G 
หาไปเอาปากกามาวง
 
บอกเลยตามต
A 
รงว่าหลงรักเธอคนนี้

 
ไม่ต้องมา
D 
จงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
 
จะสัญญา
Bm 
ไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่
F#m 
ซน
 
จะเ
G 
ป็นเด็กดี 
 
จะไม่
F#m 
จู้จี้ไม่ขี้
Bm 
บ่น
 
จะยอมเป็นใ
Em 
ครของ
A 
จน 
 
จะเป็นแค่คนของเ
D 
ธอ

Bm 
  จะยอมเป็นใ
Em 
ครของจน.
A 
..
 
  จะเป็นแค่คนขอ
D 
งเธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites