Tune to Eb
INTRO | C | D | C | D |

G 
  จากกาฬ
D/F# 
สินธุ์มาตามความ
Em 
ฝันที่เมืองบางกอก
C 
  จากบ้านน
D 
อกมุ่งสู่เมืองก
G 
รุง
G 
  เก็บความคาด
D/F# 
หวังไว้ในกระ
Em 
เป๋ากางเกงที่นุ่ง
C 
  จะหอบดาวใส่
D 
ถุงไปฝากมา
G 
รดา

C 
  แบกความเข้ม
D/F# 
แข็งที่พ่อให้มาเอาไ
Em 
ว้บนบ่า
C 
  เก็บความห่ว
D/F# 
งหาที่แม่ให้
G 
ไว้
G 
  บอกกับตัว
D/F# 
เองทุกวันสัก
Em 
วันฉันจะยิ่งใหญ่
C 
  เก็บความสำเ
D 
ร็จไว้ไปฝากมา
G 
รดา

 
หากเธอได้
C 
ยิน 
 
เพลงเพลง
D 
นี้
 
อยากให้เธอ
G 
รู้ว่า
D/F# 
ฉันยัง
Bm 
สู้
Am 
รอหน่อยนะไม่นานจะรีบกลับ
D 
ไป

 
จะหอบดวงด
C 
าวที่ลอยเกลื่อน
D 
ฟ้า
 
จะเอา
G 
มาให้เธอได้
Em 
ชม
 
ให้ความขื่น
Am 
ขมทุกความร
D 
ะทมที่มีเลือ
G 
นหาย
 
จะเอาแก้วแห
C 
วนเงินทองมาก
D 
อง
 
สักวันต้อง
G 
ทำเพื่อ
D/F# 
เธอให้
Em 
ได้
 
ต่อให้ต้อง
Am 
เอาความฝันไปข
D 
ายฉันก็ยิ
G 
นดี

INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | Bm | Em | Am | D |

 
หากเธอได้
C 
ยิน 
 
เพลงเพลง
D 
นี้
 
อยากให้เธอ
G 
รู้ว่า
D/F# 
ฉันยัง
Bm 
สู้
Am 
รอหน่อยนะไม่นานจะรีบกลับ
D 
ไป

 
จะหอบดวงด
C 
าวที่ลอยเกลื่อน
D 
ฟ้า
 
จะเอา
G 
มาให้เธอได้
Em 
ชม
 
ให้ความขื่น
Am 
ขมทุกความร
D 
ะทมที่มีเลือ
G 
นหาย
 
จะเอาแก้วแห
C 
วนเงินทองมาก
D 
อง
 
สักวันต้อง
G 
ทำเพื่อ
D/F# 
เธอให้
Em 
ได้
 
ต่อให้ต้อง
Am 
เอาความฝันไปข
D 
ายฉันก็ยิ
G 
นดี

 
จะหอบดวงด
D 
าวที่ลอยเกลื่อน
E 
ฟ้า
 
จะเอา
A 
มาให้เธอได้
F#m 
ชม
 
ให้ความขื่น
Bm 
ขมทุกความระ
E 
ทมที่มีเลือ
A 
นหาย
 
จะเอาแก้วแห
D 
วนเงินทองมาก
E 
อง
 
สักวันต้อง
A 
ทำเพื่อ
E/G# 
เธอให้
F#m 
ได้
 
ต่อให้ต้อง
Bm 
เอาความฝันไปข
E 
ายฉันก็ยิ
A 
นดี

 
จะเอาแก้วแห
D 
วนเงินทองมาก
E 
อง
 
สักวันต้อง
A 
ทำเพื่อ
E/G# 
เธอให้
F#m 
ได้
 
ต่อให้ต้อง
Bm 
เอาความฝันไปข
E 
ายฉันก็ยิ
A 
นดี

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites