มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่ว่า
Bb 
ฮัก
 
มาตั๋วโลด
Gm 
คักๆ 
 
ขอแค่บ่โสด
Cm 
ตาย

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |

 
วุ่น
Eb 
ใจ 
 
จักสิเบิ่งทางใด๋ก็มีแต่คนฮัก
Bb 
กัน
 
มีแค่เฮาคนเดียวที่อยู่ผู้เดียวเท่
Cm 
านั้น โอ โน
 
ก็ได้แค่
Ab 
ฝันว่าสิมีคือเ
Bb 
ขา

 
ก็โ
Eb 
สด 
 
ไม่โปรโหมตตอนนี้
 
จะให้โปรโหมตตอน
Bb 
ใด๋
 
สิเฒ่าตาย ย้อนบ่มีผู้
Cm 
ใด๋อยู่ใกล้
 
คอยดู
Ab 
แลหัวใจ
Bb 
กัน

Fm 
ก็หวั่นใจมื้อหนึ่ง 
 
สิมี
Gm 
ไผอยู่นำบ่
 
สิได้
Ab 
พ้อบ่ละเนื้อคู่
Bb 
นำเขา โฮ โฮ โฮ้

 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่ว่า
Bb 
ฮัก
 
ถ้าอ้ายได้ลอง
Gm 
ฮู้จัก 
 
ได้ลองมักอาจ
Cm 
ถืกใจ
 
คนเฮาแก่ไปข้าง
Ab 
หน้า 
 
น้องยังบ่อยากโสด
Bb 
ตาย
 
มาหลอกน้องกะ
Gm 
ใด๋ 
 
น้องโง่จะตายถ้า
Cm 
อ้ายหล่อ

 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่บ่ต้อง
Bb 
ฮักจริง
 
หากอ้ายได้ลอง
Gm 
ซูนคิง 
 
รับรองสิ
Cm 
อุ่นใจ
 
มาลองฮักเบิ่งสะ
Ab 
ก่อน 
 
บ่มักบ่ว่าอะ
Bb 
ไร
 
มาฮักเล่นๆ กะ
Gm 
ใด๋ 
 
น้องเต็มใจให้
Cm 
ตั๋วเลย
 
ตั๋วเลย  
Ab 
 
Bb 

 
อ้ายสิเ
Ab 
คยมีไผอยู่ในใจกะซ่าง
 
เพราะมื้อ
Bb 
นี้อ้ายนั้น 
 
คิดว่าน้องเป็นทางผ่าน
Gm 
ฮักบ่ฮักค่อยว่ากัน 
 
ขออ้าย
Cm 
นั้นเข้ามาแคร์
 
ถ้าอ้าย
Ab 
นั้นพร้อมสิฮัก 
 
น้องสิเปิดหน้าต่าง
 
พร้อมกับเ
Bb 
อาความตั๋วนั้นมามัดวาง
 
มัด
Gm 
จำหัวใจเล่นๆ 
 
 
Cm 
หัวๆ 
 
กัน

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |

 
ก็โ
Eb 
สด 
 
ไม่โปรโหมตตอนนี้
 
จะให้โปรโหมตตอน
Bb 
ใด๋
 
สิเฒ่าตาย ย้อนบ่มีผู้
Cm 
ใด๋อยู่ใกล้
 
คอยดู
Ab 
แลหัวใจ
Bb 
กัน

Fm 
ก็หวั่นใจมื้อหนึ่ง 
 
สิมี
Gm 
ไผอยู่นำบ่
 
สิได้
Ab 
พ้อบ่ละเนื้อคู่
Bb 
นำเขา โฮ โฮ โฮ้

 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่ว่า
Bb 
ฮัก
 
ถ้าอ้ายได้ลอง
Gm 
ฮู้จัก 
 
ได้ลองมักอาจ
Cm 
ถืกใจ
 
คนเฮาแก่ไปข้าง
Ab 
หน้า 
 
น้องยังบ่อยากโสด
Bb 
ตาย
 
มาหลอกน้องกะ
Gm 
ใด๋ 
 
น้องโง่จะตายถ้า
Cm 
อ้ายหล่อ

 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่บ่ต้อง
Bb 
ฮักจริง
 
หากอ้ายได้ลอง
Gm 
ซูนคิง 
 
รับรองสิ
Cm 
อุ่นใจ
 
มาลองฮักเบิ่งสะ
Ab 
ก่อน 
 
บ่มักบ่ว่าอะ
Bb 
ไร
 
มาฮักเล่นๆ กะ
Gm 
ใด๋ 
 
น้องเต็มใจให้
Cm 
ตั๋วเลย
Ab 

 
มัน
Bb 
โสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่ว่า
Bb 
ฮัก
 
ถ้าอ้ายได้ลอง
Gm 
ฮู้จัก 
 
ได้ลองมักอาจ
Cm 
ถืกใจ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites