INTRO | G | C | G | D |

G 
หมอนใบเก่าใบนั้นที่เราเค
C 
ยนอน
G 
ห้องเก่าๆห้องนั้นที่เราเคยใ
C 
ช้ชีวิตร่วมกัน
G 
ที่เก่าเก่าเหล่านั้นที่เรา 
 
C 
คยผ่าน
G 
ฉันยังจำทุกภาพทุกสิ่งได้
D 
ดี

 
แม้
Am 
เราจะเลิกกันไป 
 
ก็นา
Bm 
นแล้ว
 
แต่ทำไ
C 
มฉันยังไม่ลืม 
 
อะไ
D 
รเลย

 
ภาพเก่าเหล่า
G 
นั้น
 
มันเหมือนเพิ่ง
D/F# 
เกิด 
 
เมื่อวา
Em 
นนี้
 
ทำไมฉัน
D 
ยังจำมันไ
C 
ด้ดี
Bm 
 
ทั้ง
Am 
ที่ก็นานมาแ
D 
ล้ว
 
ที่เราจบ
G 
กัน แต่ทำไม
D/F# 
ฉันไม่ลืมสั
Em 
กที
 
ยังจำทุกภ
D 
าพทุกกลิ่นทุก
C 
สี
Bm 
 
ยังจำค
Am 
วามทรงจำทั้งร้
D 
ายดี
 
ยังคง
C 
มีน้ำตาทุก
D 
ทีที่คิดถึงห
G 
น้าเธอ

INSTRU | Am | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am C | D |

 
แม้
Am 
เราจะเลิกกันไป 
 
ก็นา
Bm 
นแล้ว
 
แต่ทำไ
C 
มฉันยังไม่ลืม 
 
อะไ
D 
รเลย

 
ภาพเก่าเหล่า
G 
นั้น
 
มันเหมือนเพิ่ง
D/F# 
เกิด 
 
เมื่อวา
Em 
นนี้
 
ทำไมฉัน
D 
ยังจำมันไ
C 
ด้ดี
Bm 
 
ทั้ง
Am 
ที่ก็นานมาแ
D 
ล้ว
 
ที่เราจบ
G 
กัน แต่ทำไม
D/F# 
ฉันไม่ลืมสั
Em 
กที
 
ยังจำทุกภ
D 
าพทุกกลิ่นทุก
C 
สี..
D 

 
ภาพเก่าเหล่า
G 
นั้น
 
มันเหมือนเพิ่ง
D/F# 
เกิด 
 
เมื่อวา
Em 
นนี้
 
ทำไมฉัน
D 
ยังจำมันไ
C 
ด้ดี
Bm 
 
ทั้ง
Am 
ที่ก็นานมาแ
D 
ล้ว
 
ที่เราจบ
G 
กัน แต่ทำไม
D/F# 
ฉันไม่ลืมสั
Em 
กที
 
ยังจำทุกภ
D 
าพทุกกลิ่นทุก
C 
สี
 
ยังจำค
Am 
วามทรงจำทั้งร้
D 
ายดี
 
ที่เธอกับ
C 
ฉันที่เราอยู่ด้วย
Bm 
กันตร
Em 
งนี้
 
แต่เรื่อง
Am 
ร้ายของเรื่องนี้ 
 
ฮือ..
 
กลับไม่
D 
ชินสักทีกับการไม่
G 
มีเธอ

OUTRO | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites