INTRO | Bm | F#m | Bm | A |

Bm 
  ฉันเพิ่งรู้ว่าการจา
G 
กลา
 
  มันทรมานแค่ไ
D 
หน
 
  เพิ่งมา
A 
รู้ก็ตอนเธอตายไปจาก
Bm 
ฉัน
 
  เสียงข้างในหัวใจเรีย
G 
กหา
 
  ให้เธอกลับมาห
D 
ากัน
 
  แต่ว่า
A 
มันคง 
 
เป็นไปไม่
Bm 
ได้
 
  เป็นไปไม่ไ
G 
ด้เพราะเธอตายไปแ
A 
ล้วจริงๆ
 
  ทิ้งให้
Bm 
ฉันเสียน้ำตา

 
มันคือความจ
G 
ริงไม่ใช่ความ
A 
ฝัน
 
เธอตายไปจาก
F#m 
ฉันฉันต้องรับ
Bm 
มันให้ได้
 
อยู่คนเ
G 
ดียวไม่มีเธอข้างก
A 
าย
 
แต่ว่าในหั
F#m 
วใจฉันมันคิดถึ
Bm 
งเธอ
 
คิด
G 
ถึงเธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ 
 
ใจจะ
Bm 
ขาด

 
ถ้าห
G 
ากชาติหน้า
A 
มีจริง
 
ขอให้
F#m 
เราเกิดมาคู่
Bm 
กันอีกครั้ง
 
ชาติ
G 
นี้ไม่สุขสมห
A 
วัง
 
มันคงเป็นเวร
F#m 
กรรมของฉันและ
Bm 
เธอ
 
ฉัน
G 
รักเธอ 
 
ฉันรั
A 
กเธอ 
 
ได้ยินไ
Bm 
หม

 
มันคือความจ
G 
ริงไม่ใช่ความ
A 
ฝันเธอ
 
ตายไปจาก
F#m 
ฉันฉันต้องรับ
Bm 
มันให้ได้
 
อยู่คนเ
G 
ดียวไม่มีเธอข้างก
A 
าย
 
แต่ว่าในหั
F#m 
วใจฉันมันคิดถึ
Bm 
งเธอ
 
คิด
G 
ถึงเธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ 
 
ได้ยินไ
Bm 
หม

INSTRU | G | F# | Bm | Bm |
INSTRU | G | F# | Bm | Bm |

 
มันเป็นความจ
G 
ริงไม่ใช่ความ
A 
ฝัน
 
เธอตายไปจาก
F#m 
ฉันฉันต้องรับ
Bm 
มันให้ได้
 
อยู่คนเ
G 
ดียวไม่มีเธอข้างก
A 
าย
 
แต่ว่าในหั
F#m 
วใจฉันมันคิดถึ
Bm 
งเธอ
 
คิด
G 
ถึงเธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ 
 
ใจจะ
Bm 
ขาด

 
ถ้าห
G 
ากชาติหน้า
A 
มีจริง
 
ขอให้
F#m 
เราเกิดมาคู่
Bm 
กันอีกครั้ง
 
ชาติ
G 
นี้ไม่สุขสมห
A 
วัง
 
มันคงเป็นเวร
F#m 
กรรมของฉันและ
Bm 
เธอ
 
ฉัน
G 
รักเธอ 
 
ฉันรั
A 
กเธอ 
 
ได้ยินไ
Bm 
หม
 
ฉัน
G 
รักเธอ 
 
ฉันรั
A 
กเธอ 
 
ได้ยินไ
Bm 
หม

OUTRO | Bm | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites