INTRO | Em | Am | D | Em |

 
มาแจกซอง
Em 
ขาว
 
แจ้งข่
D 
าวว่าผู้สาวคนนั่น
 
ได้ตายจ
C 
ากชีวิตของกันและกัน
 
G 
ล้วมื้อ
D 
นี่

 
ถือพวง
Em 
หรีด 
 
สลัก
D 
ชื่อว่าอดีตผู้บ่าว
 
ขอให้ไ
C 
ปที่ชอบเด้อสาว
 
ถ้าเลือกเ
G 
ขาแล้วเจ้าชอบห
D 
ลาย

 
คงเป็นมือสุดท้
C 
าย 
 
ที่เฮาสิได้พ้
Bm 
อกัน
 
มาส่งเจ้าหย่างเข้าพา
Am 
ขวัญ
 
ท่ามกลางเสียงคนฮ้องโ
D 
ห่แซว
 
เป็นมื้อเดียว
C 
กัน 
 
กับงานเค้าเดิม
 
ที่ฮักของเฮาได้จากไป
Bm 
แล้ว
 
เมื่อวานเขาวอนแค่
C 
อิ่มหนำสำราญ
 
ลมอธิษ
Am 
ฐานรื่องราวในอดีต
 
ไปสู่ภพภูมิ
D 
ที่ดี

 
ขอเชิญมาร่วมเป็นเ
C 
กียรติ 
 
วันอาลัยอำ
D 
ลา
 
ในฐา
Bm 
นะคนรักเป็นเ
Em 
ถื่อสุดท้าย
 
ตอน
Am 
นี้เหลือแค่เพียงร่างก
D 
าย
 
ย้อนว่าหัวใ
G 
จเจ้าให้เขาไปตั้งโ
B 
ดน
 
เจ็บปางต
C 
ายเสียใจกับกา
D 
รจากลา
 
เสียน้ำ
Bm 
ตาให้ความฮักที่
Em 
วายชน
 
หลับบ่
Am 
ตื่นฟื้นบ่มีหนี
D 
พ้น
 
ชาติหน้าจั่ง
G 
คู่กัน
 
เปลี่ยนจาก
Am 
คำว่ามาเ
D 
ด้อขวัญ
 
เป็นส่งสการในงา
C 
นแต่ง.
G 
..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites