INTRO | C | Em | Am | F Fm |

C 
  วันเวลาที่ดีในชีวิตหนึ่ง
Em 
  คือเวลาที่ได้พบใครคนหนึ่ง
Am 
  คนที่เติมชีวิตและเป็นเหมือน
F 
หัวใจ 
 
 
G 

C 
  ฉันไม่เหมือนที่ฉันเป็นในอดีต
Em 
  เพราะชีวิตไม่เหมือนที่เคยเป็นมา
Am 
  ฉันเพิ่งรู้คุณค่าเมื่อฉันได้
F 
รักเธอ
G 

Dm 
  แต่รักเรามีเงื่อ
Em 
นไข
Dm 
  รักไม่ใช่เพียงเ
Em 
รื่องของหัวใจ
Dm 
  ต่างรู้กันดีแ
Em 
ก่ใจ 
 
G 
ฮ..

C 
ฉันไม่รู้ว่ามันจะอีก
Em 
นานไหม
Am 
ฉันไม่รู้ว่าเราต้องอด
Em 
ทนแค่ไหน
F 
ลึกๆ 
 
ก็ยังหวั่นใจ
 
เราอาจไ
Em 
ปด้วยกั
Am 
นได้ 
 
อีกไม่ไ
D 
กล
 
รู้ไ
F 
หมฉันนอนร้องไ
G 
ห้ 
 
ทุก
C 
คืน..

C 
  ขอให้เราได้ใช้เวลาที่มี
Em 
  คิดและทบทวนดูให้ดีเสียก่อน
Am 
  ที่จะเสียใครไปจากชีวิตเ
F 
รา
G 

C 
  ขอให้รู้ว่ารัก 
 
รักเธอที่สุด
Em 
  เธอทำดีกับฉันมานานทุกสิ่ง
Am 
  ขอให้รู้ว่าฉันไม่เคยโกรธ
 
  
F 
ไม่เคยเสียใจ 
 
 
G 

Dm 
  รักคือวัน
Em 
ต่อไป
Dm 
  รักคือลมหา
Em 
ยใจ
Dm 
  ต่างรู้กันดีแ
Em 
ก่ใจ 
 
G 
ฮว..

C 
ฉันไม่รู้ว่ามันจะอีก
Em 
นานไหม
Am 
ฉันไม่รู้ว่าเราต้องอด
Em 
ทนแค่ไหน
F 
ลึกๆ 
 
ก็ยังหวั่นใจ
 
เราอาจไ
Em 
ปด้วยกั
Am 
นได้ 
 
อีกไม่ไ
D 
กล
 
รู้ไ
F 
หมฉันนอนร้องไ
G 
ห้ 
 
ทุก
C 
คืน..

C 
  อยากจะขอเวลา 
 
 
Em 
  อีกให้นานกว่านี้
Am 
  อยากให้ทุกนาที 
 
มี
Em 
เราอยู่เรื่อยไป
F 
  อยากให้รักของเรา 
 
 
Em 
  มีแต่ความเข้
Am 
าใจ
D 
  อยากให้ฉันและเธอ
 
  
F 
เจอตรงก
G 
ลางระหว่างใจ

C 
  ช่วงเวลาดีๆ 
 
 
Em 
อยากให้มีต่อไป
Am 
  อย่าปล่อยมือ อย่าจากกัน อย่า
Em 
ทิ้งกันไป
F 
  กลับมาพูดมาจา 
 
 
Em 
  กลับมาคอยส
Am 
บตา
 
  
Dm 
บอกว่ารักอีกครั้งได้ไหม 
 
 
F 
ได้ไหม
G 
 
  ได้ไหม..
 

OUTRO | C | Em | Am | Em |
OUTRO | F | Em Am | Dm | F G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites