ความธรรมดาที่พิเศษ MEAN ft. Noth Getsunova


Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em Bm |
INTRO | C Bm | Am D |

G 
  ไม่ต้อ
D/F# 
งมีดาวเต็มท้องฟ้า
Em 
  ไม่ต้อง
Bm 
รอสายรุ้งทอดลงมา
C 
  แค่คืนวั
Bm 
นธรรมดา 
 
มีเราแบ
Am 
บนี้ก็สุข
D 
ใจ

G 
  ไม่ต้องบินไ
D/F# 
ปไกลจนถึงไหน
Em 
  ไม่ต้อง
Bm 
อยู่เลิศหรู 
 
อย่างผู้ใด
C 
  แค่ได้เป็น
Bm 
ตัวเราเอง 
 
ปกติอย่า
Am 
งนี้ฉัน
D 
ก็พอ

 
เพราะเ
C 
ธอ 
 
ที่ทำช่วงเว
Bm 
ลาให้มีค่า
 
เพราะเ
C 
ธอ ที่เปลี่ยนทุกๆ  
D 
วัน

 
เป็นวันที่วิเ
G 
ศษ 
 
 
D/F# 
โดยไม่ต้องมีสา
Em 
เหตุ
Bm 
แค่มีเราเท่านั้นเ
C 
อง 
 
ทุก
Bm 
อย่างก็สวย
Am 
งาม
 
ความธรรม
D 
ดาที่พิเ
G 
ศษ 
 
โดยมี
D/F# 
เธอเป็นผู้
Em 
เสก
Bm 
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไ
C 
หนมา
Bm 
เติม
 
ทุก
Am 
อย่างก็เลิศ
AmM7 
เลอ 
 
เส
D 
มอ
 
ขอเพียงแค่มีเธอ
 

INSTRU | G D/F# | Em Bm |
INSTRU | C Bm | Am D |

G 
  เพียงมี
D/F# 
แววตาเธอคู่นั้น
Em 
  กับรอยยิ้ม
Bm 
ที่มอบให้กับฉัน
C 
  ไม่ได้หวัง 
 
ไม่ได้
Bm 
ฝันเกินกว่า
 
  แค่
Am 
เราเคียง
D 
คู่กัน

G 
  จะเผชิญ
D/F# 
อะไร 
 
จากที่ไหน
Em 
  อุปสรรคสู
Bm 
งชัน 
 
สักเท่าไหร่
C 
  หากมีเรา
Bm 
อยู่ด้วยกันตรงนี้
 
  
Am 
เท่านั้นไม่หวั่นไ
D 
หว

 
เพราะเ
C 
ธอ 
 
ที่ทำช่วงเว
D 
ลาให้มีค่า
 
เพราะเ
C 
ธอ ที่เปลี่ยนทุกๆ  
D 
วัน

 
เป็นวันที่วิเ
G 
ศษ 
 
 
D/F# 
โดยไม่ต้องมีสา
Em 
เหตุ
Bm 
แค่มีเราเท่านั้นเ
C 
อง 
 
ทุก
Bm 
อย่างก็สวย
Am 
งาม
 
ความธรรม
D 
ดาที่พิเ
G 
ศษ 
 
โดยมี
D/F# 
เธอเป็นผู้
Em 
เสก
Bm 
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไ
C 
หน 
 
มา
Bm 
เติม
 
ทุก
Am 
อย่างก็เลิศ
AmM7 
เลอ 
 
เส
D 
มอ
 
ขอเพียงแค่มีเธอ
 

INSTRU | G D/F# | Em Bm |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em Bm |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
เป็นวันที่วิเ
G 
ศษ 
 
 
D/F# 
โดยไม่ต้องมีสา
Em 
เหตุ
Bm 
แค่มีเราเท่านั้นเ
C 
อง 
 
ทุก
Bm 
อย่างก็สวย
Am 
งาม
 
ความธรรม
D 
ดาที่พิเ
G 
ศษ 
 
โดยมี
D/F# 
เธอเป็นผู้
Em 
เสก
Bm 
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไ
C 
หน 
 
มา
Bm 
เติม
 
ทุก
Am 
อย่างก็เลิศ
AmM7 
เลอ 
 
เส
D 
มอ
 
ขอเพียงแค่มีเ
G 
ธอ…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites