ก่อนจะสิ้น
D 
ปี 
 
ขอแฟน
A 
ดีๆสักคนได้ไ
Bm 
หม
 
คนที่
A 
ทำให้ฉันยิ้
G 
มได้
 
ไม่ต้องเสี
Em 
ยใจ 
 
เหมือนที่ผ่านมา..

INSTRU | D A | Bm A | G | A |

 
ผ่าน
D 
วันเวลา 
 
ผ่านค
A 
วามเดียวดาย
 
ข้าง
Bm 
กายไม่เคย 
 
มีใค
A 
รสักคน
 
ที่
G 
ดึงฉันไว้ 
 
ใน
F#m 
ตอนที่ล้ม
Em 
มีแต่คนคอย
A 
ซ้ำเติม
 
มันเห
D 
นือยมันล้า 
 
กับช่
A 
วงเวลา
Bm 
ที่ผ่านมา 
 
ไม่มีใ
A 
ครเข้าใจ
 
อยู่
G 
กันด้วยเงิน 
 
ไม่มี
F#m 
เงินก็ไป
Em 
เหลือเอาไว้ 
 
แค่เพียงหยด
A 
น้ำตา

 
ขอวอน
G 
ฟ้า 
 
โปรดเห็น
F#m 
ใจจะได้ไ
Bm 
หม
 
เรื่องร้า
G 
ยๆให้มันจบ 
 
แค่ตรง
A 
นี้

 
ก่อนจะสิ้น
D 
ปี 
 
ขอแฟน
A 
ดีๆสักคนได้ไ
Bm 
หม
 
คนที่
A 
ทำให้ฉันยิ้
G 
มได้
 
ไม่ต้องเสี
Em 
ยใจ 
 
เหมือนที่ผ่าน
A 
มา

 
เริ่มใหม่ด้วย
D 
กัน
 
สร้างความผูก
A 
พัน 
 
ไม่ใช่จา
Bm 
กลา
 
ให้มันเป็นต้น
A 
ปีที่ดีเถิดห
G 
นา
F#m 
 
ไม่อยากจะ
Em 
เสียน้ำ
A 
ตา 
 
ส่งท้า
D 
ยปี

INSTRU | Em | C | Em | C |
INSTRU | Em | C | A | A |

 
ขอวอน
G 
ฟ้า 
 
โปรดเห็น
F#m 
ใจจะได้ไ
Bm 
หม
 
เรื่องร้า
G 
ยๆให้มันจบ 
 
แค่ตรง
A 
นี้

 
ก่อนจะสิ้น
D 
ปี 
 
ขอแฟน
A 
ดีๆสักคนได้ไ
Bm 
หม
 
คนที่
A 
ทำให้ฉันยิ้
G 
มได้
 
ไม่ต้องเสี
Em 
ยใจ 
 
เหมือนที่ผ่าน
A 
มา

 
เริ่มใหม่ด้วย
D 
กัน
 
สร้างความผูก
A 
พัน 
 
ไม่ใช่จา
Bm 
กลา
 
ให้มันเป็นต้น
A 
ปีที่ดีเถิดห
G 
นา
F#m 
 
ไม่อยากจะ
Em 
เสียน้ำ
A 
ตา

 
ก่อนจะสิ้น
D 
ปี 
 
ขอแฟน
A 
ดีๆสักคนได้ไ
Bm 
หม
 
คนที่
A 
ทำให้ฉันยิ้
G 
มได้
 
ไม่ต้องเสี
Em 
ยใจ 
 
เหมือนที่ผ่าน
A 
มา

 
เริ่มใหม่ด้วย
D 
กัน
 
สร้างความผูก
A 
พัน 
 
ไม่ใช่จา
Bm 
กลา
 
ให้มันเป็นต้น
A 
ปีที่ดีเถิดห
G 
นา
F#m 
 
ไม่อยากจะ
Em 
เสียน้ำ
A 
ตา 
 
ส่งท้า
D 
ยปี

 
ไม่อยากจะ
Em 
เสียน้ำตา.
A 
.. 
 
ส่งท้าย
D 
ปี..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites