INTRO | G | D/F# | Em | D |

G 
รักของเราเดิน
D/F# 
ต่อไปไม่ได้
Em 
สิ่งที่รู้ว่าเธอมีใคร 
 
อยู่
D 
ในใจของเธอ
 
ภาพที่
C 
เห็นที่ฉันได้เจอ 
 
เธอ
Bm 
เดินจากฉัน
Em 
ไป
 
ไม่มีคำ
Am 
พูดอะไรที่เอ๋ย
D 
คำลา

Am 
  รักเราคงจบแค่
Bm 
เพียงในวันนั้น
 
  ไม่มีเ
C 
ธอและฉัน 
 
จะคืนกลับ
D 
มา

 
แค่ปล่อยเธอ
G 
ไป 
 
ไปอยู่กับเขาฉัน
D/F# 
เข้าใจ
 
ไปดีเถิดหนาทั้ง
Em 
หัวใจ 
 
ยินดีกับรัก
Bm 
ที่เธอได้เลือกเขา
 
ฝากให้
C 
เขาช่วยดูแลเธอ 
 
ดี
Bm 
กว่าอยู่กับ
Em 
ฉัน
 
ให้
Am 
เธอได้รักกัน
D 
  รู้ตัวว่าฉันมันไม่คู่ควร

INSTRU | G | Bm | Em | D |

 
ได้แค่
G 
ฝืนยอมรับความจริง 
 
มัน
D/F# 
คือสิ่งที่ไม่ตาย
 
คำว่า
Em 
รักที่โดนทำลาย 
 
ปวด
Bm 
ใจทุกวัน
 
แค่เพียงวัน
C 
นี้ไม่มีเธออยู่ 
 
ก็
Bm 
คงไม่เป็น
Em 
ไร
 
ฉันเข้า
Am 
ใจแล้ว 
 
ที่เ
D 
ธอเลือกเขา

Am 
  รักเราคงจบแค่
Bm 
เพียงในวันนั้น
 
  ไม่มีเ
C 
ธอและฉัน 
 
จะคืนกลับ
D 
มา

 
แค่ปล่อยเธอ
G 
ไป 
 
ไปอยู่กับเขาฉัน
D/F# 
เข้าใจ
 
ไปดีเถิดหนาทั้ง
Em 
หัวใจ 
 
ยินดีกับรัก
Bm 
ที่เธอได้เลือกเขา
 
ฝากให้
C 
เขาช่วยดูแลเธอ 
 
ดี
Bm 
กว่าอยู่กับ
Em 
ฉัน
 
ให้
Am 
เธอได้รักกัน
D 
  รู้ตัวว่าฉันมันไม่คู่ควร

INSTRU | C | Bm | Am D | G G7 |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

Am 
  รักเราคงจบแค่
Bm 
เพียงในวันนั้น
 
  ไม่มีเ
C 
ธอและฉัน 
 
จะคืนกลับ
D 
มา

 
แค่ปล่อยเธอ
G 
ไป 
 
ไปอยู่กับเขาฉัน
D/F# 
เข้าใจ
 
ไปดีเถิดหนาทั้ง
Em 
หัวใจ 
 
ยินดีกับรัก
Bm 
ที่เธอได้เลือกเขา
 
ฝากให้
C 
เขาช่วยดูแลเธอ 
 
ดี
Bm 
กว่าอยู่กับ
Em 
ฉัน
 
ให้
Am 
เธอได้รักกัน
D 

 
แค่ปล่อยเธอ
G 
ไป 
 
ไปอยู่กับเขาฉัน
D/F# 
เข้าใจ
 
ไปดีเถิดหนาทั้ง
Em 
หัวใจ 
 
ยินดีกับรัก
Bm 
ที่เธอได้เลือกเขา
 
ฝากให้
C 
เขาช่วยดูแลเธอ 
 
ดี
Bm 
กว่าอยู่กับ
Em 
ฉัน
 
ให้
Am 
เธอได้รักกัน
D 
  รู้ตัวว่าฉันมันไม่คู่ค
G 
วร

OUTRO | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites