Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

 
บ่อแม่นขอ
D 
งปลอม 
 
ให้อ้ายลองจับเบิ่
A 
งแน่
 
ทุกอย่างมันเป็นขอ
Bm 
งแท้ 
 
อี่พ่ออี่แม่ใ
G 
ห้มา
 
บ่อแม่นค
D 
นมี 
 
น้องเป็นคนธรรม
A 
ดา
 
ก็อยากเป็น
Bm 
ภรรยา 
 
อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจั
G 
งใด

 
คงสุขเอาเห
D 
ลือ 
 
ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็น
A 
คู่ใจ
 
น้องเองยังบ่
Bm 
มีใผ 
 
สี่ห้องหัวใจกะยังว่า
G 
งอยู่
 
สิเป็นจั่
D 
งใด 
 
ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใ
A 
ห้ฮู้
 
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้
Bm 
าชู้
 
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่ม
G 
าขอ..

 
หนุ่ม Jor
D 
dan 
 
น้องขอเป็นแฟนสิได้
A 
บ่อ
 
บ้านน้องบ่ใหญ่
Bm 
พอ 
 
เลยอยากสิขอเป็นใภ้บ้า
A 
นอ้าย
 
คันเจ้าบ่
D 
ฮัก 
 
น้องกะคงสิขาดใ
A 
จตาย
 
ช่อมเบิ่งแต่
Bm 
อ้าย 
 
ก็อยากสิไปเป็นใภ้เพิ่
G 
นแน่

 
พ่อคนไ
D 
ค 
 
แม่นลูกผู้ใดล
A 
ะเด
 
รูปร่างหน้าตากะ  
Bm 
โอเค
 
เห็นแล้วอยากเชเชไปห
G 
าเจ้า
 
น้องคีบ่
D 
ดน 
 
คนบ่ดีคือเ
A 
ขา
 
กะย้านแต่เพิ่นสิบ่
Bm 
เอา
 
ก็เลยต้องเว้าเป็นกาพย์เป็
G 
นกลอน

 
บ่อแม่นขอ
D 
งปลอม 
 
ให้อ้ายลองจับเบิ่
A 
งแน่
 
ทุกอย่างมันเป็นขอ
Bm 
งแท้ 
 
อี่พ่ออี่แม่ใ
G 
ห้มา
 
บ่อแม่นค
D 
นมี 
 
น้องเป็นคนธรรม
A 
ดา
 
ก็อยากเป็น
Bm 
ภรรยา 
 
อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจั
G 
งใด

 
คงสุขเอาเห
D 
ลือ 
 
ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็น
A 
คู่ใจ
 
น้องเองยังบ่
Bm 
มีใผ 
 
สี่ห้องหัวใจกะยังว่า
G 
งอยู่
 
สิเป็นจั่
D 
งใด 
 
ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใ
A 
ห้ฮู้
 
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้
Bm 
าชู้
 
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่ม
G 
าขอ..

INSTRU | D | A | Bm | G |
INSTRU ( เย่ เย่ เย้ เย เย่ เย่.. )

 
  โอ้น้องคน
D 
ดีอ้ายคนนี้ขอโทษหลาย
A 
  แม่นผู้หญิงหรือผู้ชาย
 
  เบิ่งแก้มแดง
Bm 
แดงเป็นตาแยงเป็นตาไค
G 
  เจ้ามีแฟนแล้วไป
 
  สี่ห้องหัวใ
D 
จยังบ่มีคนจับจอง
A 
  ทางที่ดีก็ต้องลอง
 
  คนธรรม
Bm 
ดาบ่มีเงินบ่มีทอง
G 
  อ้ายคนนี้คงต้องยอม

D 
  หัวใจดวงนี้มันยังบ่ยอมถอย
A 
  อ้ายฮักเจ้าอีหลีน้องดำผู้ส่ำน้อย
Bm 
  อยากเป็นในฝัน 
 
บ่อยากเป็นคนคอย
G 
  จะไปอยู่สวรรค์หรืออยู่กันบนดอย
D 
  แต่มันติดที่อ้ายนั้นบ่แม่นคนมี
A 
  อยากเป็นแฟนก็ต้องมี 
 
Money
Bm 
  ถึงจนส่ำใดโตอ้ายกะแสนดี
G 
  คิดไว้จั่งใดก็ต้องเป็นคนนี้

D 
  อ้ายคนนี้ขอสัญญา
A 
  ต่อจากนี้ให้รู้ว่า
Bm 
  น้องคนดีเป็นภรรยา
G 
  ทั้งชีวิตให้น้องนาง
D 
  คนทั่วไปที่เดินตามถนน
A 
  คนชังกะหลายแต่อ้ายบ่ได้สน
Bm 
  บ่มีคำปอบใจบ่มีค่าขนม
G 
  มีแต่คำว่าฮักที่ให้เจ้าหน้ามน 
 
คนดี

 
บ่อแม่นขอ
D 
งปลอม 
 
ให้อ้ายลองจับเบิ่
A 
งแน่
 
ทุกอย่างมันเป็นขอ
Bm 
งแท้ 
 
อี่พ่ออี่แม่ใ
G 
ห้มา
 
บ่อแม่นค
D 
นมี 
 
น้องเป็นคนธรรม
A 
ดา
 
ก็อยากเป็น
Bm 
ภรรยา 
 
อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจั
G 
งใด

 
คงสุขเอาเห
D 
ลือ 
 
ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็น
A 
คู่ใจ
 
น้องเองยังบ่
Bm 
มีใผ 
 
สี่ห้องหัวใจกะยังว่า
G 
งอยู่
 
สิเป็นจั่
D 
งใด 
 
ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใ
A 
ห้ฮู้
 
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้
Bm 
าชู้
 
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่ม
G 
าขอ..

OUTRO | D | A | Bm | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites