แม่ – เสก โลโซ (LOSO)


INTRO | G | G | Cm | G |
INTRO | G | G | Am D | G D |

 
ป่านนี้.
..จะเป็นอย่างไร
 
จากมาไกล
Cm 
..แสนนาน
 
คิดถึง
…คิดถึงบ้าน
 
จากมาตั้ง
Am 
นาน 
 
เมื่อไรจ
ะได้กลับ
    

 
แม่จ๋า.
..แม่รู้บ้างไหม
 
ว่าดวงใจ.
Cm 
..ดวงนี้เป็นห่วง
 
จากลูกน้อย
…ที่แม่ห่วงหวง
 
อยู่เมืองหลวง
Am 
ศิวิไลซ์
ไกลบ้าน
เรา 
 
 
G7 

 
* คิดถึงแม่ขึ้
นมา 
 
 
น้ำตา
Bm 
มันก็ไหล
Em 
 
อยากกลับไป  
ซบลง
ที่ตรงตักแม่ 
 
 
    
G7 
 
ในอ้อมกอด
รักจริง
…ที่เที่
Bm 
ยงแท้ 
 
 
Em 
 
ในอกแม่.
..สุขเกิน
ใคร

 
อีกไม่น
าน…ลูกจะกลับไป
 
หอบดวงใจ.
Cm 
..เจ็บช้ำเกินทน
 
เก็บเรื่องราว
…วุ่นวายสับสน
 
ใจที่วก
Am 
วน 
 
ของคน
ในเมืองกรุง
  

INSTRU | G | G | Cm | G |
INSTRU | G | G | Am D | G G7 |

( * )

 
อีกไม่นาน
…ลูกจะกลับไป
 
หอบดวงใจ.
Cm 
..เจ็บช้ำเกิน
ทน
 
เก็บเรื่องราว
…วุ่นวายสับสน
 
กับบาง
Am 
คน 
 
ที่ใจไ
ม่แน่นอน
 
ลืมเรื่องบาง
Am 
คน 
 
ไปซบลง
ที่ตรงตักแม่ 
 
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites