คนเลว – มาลีฮวนน่า


INTRO | A | Asus4 | ( 2 Times )

 
หลับ
ตาเถิดหลับฝั
Asus4 
น ให้ฝันนั้นลอยไป  
 
ลอยไปสู่โค้งฝัน
Asus4 
 ขอฝันถึงความดี 
 
 
 
แค่นี้และแค่นั้น
Asus4 
 ชีวิตฉันทุกวัน
 แค่ฝันที่มี 
 
 

 
* หมุนไปเถิดโลกเอ๋ย
F#m 
 หมุนเลยหมุนผ่านไป 
 
 
 
ทิ้งไว้เถิดคนนี้  
คนดีเป็นไม่ได้ 
 
 
 
ฝันใฝ่เอาเท่านี้  
เท่านี้แหละคนดี 
 
 
ที่ฉันเป็น 
 
 

 
** อย่าหวังจากฉันเลย
F#m 
 เถิดคนดี 
 
 
 
ก็ฉันมันเท่านี้  
ที่ฉันมี 
 
 
ความเลว 
 
 
 
ชีวิตอันห่าเหว
 สังคมแห่งคนเลว
 ที่ฉันเป็น 
 
 

INSTRU | A | Asus4 | ( 4 Times ) | E | A |

( * ) ( ** )

 
หลับตาเถิดหลับฝัน
 หลับฝันถึงความดี
 
ทิ้งไว้เถิดแค่นี้  
คนดีเป็นไม่ได้
 
ชีวิตที่ห่าเหว
 สังคมแห่งคนเลว
 ที่ฉันเป็น
 
หลับฝันถึงความดี
 หลับฝัน
Asus4 
ถึงความดี
 
หลับฝัน
Asus4 
ถึงความดี
 หลับฝัน
Asus4 
ถึงความดี
 
หลับฝัน
Asus4 
ถึงความดี
 หลับฝัน
Asus4 
ถึงความดี

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites