INTRO | D | Em | C | D | G | G |

 
เราเด็กบ้านๆ เราเด็ก
D 
วัวชนใครอิมาส
Em 
นใจ
 
อยู่ห
C 
นำฝาสานไม้ไ
G 
ผ่
 
ไม่มีใครม
D 
อง 
 
เป็นแค่เด็กในห
Em 
มอง
 
ตามเคียงพ
C 
องนั่งดูดกัญ
G 
ชา
 
นั่งดีดกี
D/F# 
ตาร์ 
 
เคาะ
Em 
ขวด
 
มันส
C 
วดยอดแล้วเท่า
G 
นี้
 
อารมย์สุนท
D 
รีย์ 
 
ก็เขียนเ
Em 
พลง
 
บรรเ
C 
ลงเรื่องราวชีวิตเ
G 
รา
 
ว่าไม่มีใคร
D/F# 
เอา 
 
เพราะเราเด็กบ้า
Em 
นๆ
 
เวลาว่
C 
าง 
 
กะกินแต่น้ำท่
G 
อม
 
ไม่มีน้ำ
D/F# 
หอม 
 
เราอาบแต่น้ำค
Em 
ลอง
 
นวลน้
C 
องเลยไม่สนใ
G 

 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทิ้งเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า
 
นั่งกินเ
D/F# 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 
จ 
 
 
D 

INSTRU | C | D | G | G |
INSTRU | C | D | G D/F# | Em |
INSTRU | C | D | G | G |

 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทิ้งเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า

 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทุ่มเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า
 
นั่งกินเ
D 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 

 
นั่งกินเ
D 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites