INTRO | E | E | C#m | C#m |
INTRO | A | A | B | B |

 
ฉันไม่อยากให้เ
E 
ธอนั้นไปจะได้หรือเปล่า
 
อยากให้เธอลอง
C#m 
นึกคิดถึงในทุกเรื่องราว
 
ในวันที่เคยได้ก
A 
อด 
 
ฉันรักเธอมาตลอด
 
ไม่อยากให้เธอนั้นไ
B 
ปฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้
 
ให้ทำอะไรฉันก็ยอม  
 

 
มันไม่ผิดเลยเ
E 
ธอถ้าต้องเดินไปในทางที่ถูก
 
ผู้หญิงอย่างเธอไม่ควรมายุ่งกับฉันและรวมถึงยาที่สูบ
 
 
เธอปัดฉันพร้อมกัญชาที่
C#m 
ดูด 
 
รบกวนเธอมาดูตาที่ปูด
 
และอะไรฉันก็จะยอมทุกอย่าง ขอแค่ได้กอดเธอให้นานที่สุด
 
 
หน้าซีดเป็นยองกับใ
A 
ย 
 
วินาทีนี้ขอแค่กลองกับไมค์
 
แต่งเพลงให้เขาได้ยิน ก่อนอวยพรแล้ววอนกับใจ
 
 
เห็นภาพของเราที่กองกับไ
B 
ฟ 
 
ในหัวสมองมันกรอกลับไป
 
ตอนที่เธอเคยรักฉันมากๆ และฉันแม่งเสือกไปนอนกับใคร
 

 
ไอ้สัสส แม่งเหมือนเวรก
E 
รรม 
 
ก่อนเปิดเพลงฟัง
 
ขอโทษจริงจริงนะเว้ยสำหรับสิ่งที่ตัวเองทำ
 
 
แน่นอนแม่งสายไ
C#m 
ปไม่สามารถเตือนตัวเองทัน
 
แทบไม่อยากจะหายใจตอนรู้ว่าเธอไปเยกัน
 
 
ฉันทำได้แค่ยอ
A 
มหนิ 
 
เธอบอกให้รอก็รอ
 
ยอมเป็นอะไรก็ได้ เธออยากไป Call กับเขาก็ Call
 
 
ฉันยอมเธอได้ทุกเ
B 
รื่อง 
 
เธออยากไปนอนกับเขาก็นอน
 
ที่พูดทั้งหมดได้โปรดเธอเชื่อ  
 
 
ผมยอมเป็นเนื้อเยื่อในชีวิตก็พอ yeah
 

 
ฉันไม่อยากให้เ
E 
ธอนั้นไปจะได้หรือเปล่า
 
อยากให้เธอลอง
C#m 
นึกคิดถึงในทุกเรื่องราว
 
ในวันที่เคยได้ก
A 
อด 
 
ฉันรักเธอมาตลอด
 
ไม่อยากให้เธอนั้นไ
B 
ปฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้
 
ให้ทำอะไรฉันก็ยอม  
 

INSTRU | E | E | C#m | C#m |

 
ในวันที่เคยได้ก
A 
อด 
 
ฉันรักเธอมาตลอด
 
ไม่อยากให้เธอนั้นไ
B 
ปฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้
 
ให้ทำอะไรฉันก็ยอม  
 

 
ฉันไม่อยากให้เ
E 
ธอนั้นไปจะได้หรือเปล่า
 
อยากให้เธอลอง
C#m 
นึกคิดถึงในทุกเรื่องราว
 
ในวันที่เคยได้ก
A 
อด 
 
ฉันรักเธอมาตลอด
 
ไม่อยากให้เธอนั้นไ
B 
ปฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้
 
ให้ทำอะไรฉันก็ยอม  
 

 
ฉันไม่อยากให้เ
E 
ธอนั้นไปจะได้หรือเปล่า
 
อยากให้เธอลอง
C#m 
นึกคิดถึงในทุกเรื่องราว
 
ในวันที่เคยได้ก
A 
อด 
 
ฉันรักเธอมาตลอด
 
ไม่อยากให้เธอนั้นไ
B 
ปฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้
 
ให้ทำอะไรฉันก็ยอม  
 

 
ขอเป็นครั้งสุดท้
E 
าย 
 
ขออภัยจะได้ไหม
 
เรื่องเรามันยัง
C#m 
หวานและมันยังคิดถึง
 
ความรู้สึกของ
A 
ฉันมันยังอยู่ตรงนี้
 
ถ้าไม่ไปได้ไ
B 
หมขอที 
 
ให้ฉันทำอะไรก็ย
E 
อม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites