Capo #1
INTRO | G | C | G | C |

G 
  ฉันนั่งม
C 
อง 
 
มองขึ้นไปบนฟ้า
G 
  เห็นแค่เ
C 
พียง 
 
ความรู้สึกนาๆ
G 
  เพียงหวังว่า
C 
มัน 
 
มันจะเข้าใจฉัน
G 
  ในความลับที่รู้กั
C 
น..เพียงเรา

INSTRU | G | C | G | C |

Am 
  ไม่มีอะไรหรือใ
C 
คร 
 
ที่จะเข้าใจฉัน
Am 
  กับเรื่องราวที่มันเกิ
C 
ดนั้น

 
ฉันคงจะคิด
G 
ถึงเธอมากเกิน
D/F# 
ไป
 
ฉันอาจจะพร่ำ
Em 
เพ้อละเมอไปไ
C 
กล
 
หรืออาจเป็นเพราะ
G 
ฟ้าที่เคยๆ 
 
ดูในตอ
D/F# 
นนั้น
 
มีเธอกับ
Em 
ฉัน 
 
มีเราอยู่ด้ว
C 
ยกัน 
 
ในวันที่ฟ้าสวยงาม

INSTRU | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )

G 
  พยายามเข้าใ
C 
จ 
 
ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
G 
  และไม่อยากเล่าให้ใ
C 
คร 
 
ได้รับรู้

Am 
  ไม่มีอะไรหรือใ
C 
คร 
 
ที่จะเข้าใจฉัน
Am 
  กับเรื่องราวที่มันเกิ
C 
ดนั้น

 
ฉันคงจะคิด
G 
ถึงเธอมากเกิน
D/F# 
ไป
 
ฉันอาจจะพร่ำ
Em 
เพ้อละเมอไปไ
C 
กล
 
หรืออาจเป็นเพราะ
G 
ฟ้าที่เคยๆ 
 
ดูในตอ
D/F# 
นนั้น
 
มีเธอกับ
Em 
ฉัน 
 
มีเราอยู่ด้ว
C 
ยกัน 
 
ในวันที่ฟ้าสวยงาม

INSTRU | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )

 
ฉันคงจะคิด
G 
ถึงเธอมากเกิน
D/F# 
ไป
 
ฉันอาจจะพร่ำ
Em 
เพ้อละเมอไปไ
C 
กล
 
หรืออาจเป็นเพราะ
G 
ฟ้าที่เคยๆ 
 
ดูในตอ
D/F# 
นนั้น
 
แววตาเธอในคื
Em 
นนั้น 
 
รอยยิ้มเธอในวั
C 
นนั้น

 
ฉันคงจะคิด
G 
ถึงเธอมากเกิน
D/F# 
ไป
 
ฉันอาจจะพร่ำ
Em 
เพ้อละเมอไปไ
C 
กล
 
หรืออาจเป็นเพราะ
G 
ฟ้าที่เคยดูในตอ
D/F# 
นนั้น
 
แววตาเธอในคื
Em 
นนั้น 
 
รอยยิ้มเธอในวั
C 
นนั้น
 
ในวันที่ฟ้าสวยงาม
 

INSTRU | G | D | Em | C |

 
ในวันที่ฟ้าสวยงาม
 

INSTRU | G | D/F# | Em | C |

 
ในวันที่ฟ้าสวย.
G 
..งาม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites