INTRO | Am | Em | F | G |

 
อยากจะบอกให้
Am 
รู้ว่าฉันก็เคยเจ็บ
 
อยากบอกให้
F 
รู้ว่าฉันก็เคยผ่าน
 
กับการต้อง
C 
ทรมาน 
 
ที่ตั้งใจไ
G 
ว้ไม่เป็นดั่งใจ

 
แต่ทำให้
Am 
รู้ว่ามันไม่ได้อะไร
 
ที่มัวฟูมฟ
F 
ายตีโพยตีพายอย่างนั้น
 
เมื่อเขาหม
C 
ดใจ 
 
แต่อีกใ
G 
จยังรักแทบตาย

 
ให้เธอ
Am 
ทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้อ
Em 
งเจ็บ
 
อย่าเก็บเอาไ
Am 
ปคิด 
 
ว่าชีวิตที่เหลือนับจาก
Em 
วันนี้
 
เธอไม่เป็นอะไ
F 
ร 
 
เธอยังหายใจอยู่
 
หลังฝน
G 
ซาฟ้าสวยงามเสมอ

 
ถ้าอาการไม่มีเ
C 
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
G 
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
G 
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
C 
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
G 
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
F 
 
กับคนที่
G 
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
C 
กเลย

Am 
จงยิ้มให้กับความจริง
 
แม้ต้อง
Em 
สู้กับทุกๆสิ่ง 
 
แค่เพียงลำ
F 
พัง 
 
C 
ว…

INSTRU | C | G | Am | G |
INSTRU | C | G | F | G |

 
ให้เธอ
Am 
ทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้อ
Em 
งเจ็บ
 
อย่าเก็บเอาไ
Am 
ปคิด 
 
ว่าชีวิตที่เหลือนับจาก
Em 
วันนี้
 
เธอไม่เป็นอะไ
F 
ร 
 
เธอยังหายใจอยู่
 
หลังฝน
G 
ซาฟ้าสวยงามเสมอ

 
ถ้าอาการไม่มีเ
C 
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
G 
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
G 
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
C 
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
G 
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
F 
ร 
 
โฮ…

 
ถ้าอาการไม่มีเ
C 
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
G 
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
G 
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
C 
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
G 
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
F 
 
กับคนที่
G 
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
C 
กเลย

 
กับคนที่
G 
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
C 
กเลย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites