ให้ท้อง
C 
ฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
Bm 
 
และเรื่องไ
C 
หนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
Bm 
 
แค่มีสาย
Am 
ลมอยู่.
A7 
.. 
 
ก็คือ
D 
ฉัน..

INSTRU | C | Bm | C | Bm |
INSTRU | C | Bm Bbm | Am | D |

 
เธอรู้ไ
C 
หมเวลาที่เธอยิ้ม
 
มันน่า
Bm 
รักและดีกว่าหลายอย่าง
 
เธอรู้ไ
C 
หมเวลาที่เธอท้อ
 
อยู่ข้าง
Bm 
ฉันแล้วก็เดินไปต่อ

 
ไม่มีใ
C 
ครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่า
Bm 
ตัวเธอเอง
 
และเรื่องร้
C 
ายที่ผ่านเข้ามาให้มีน้ำ
Bm 
ตาเท่านั้น
 
และปัญ
C 
หาอะไรก็ตามแต่เธอยัง
Bm 
สวยและคงงดงาม
Bbm 
แบบ..
Am 
นี้..
D 

 
ให้ท้อง
C 
ฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
Bm 
 
และเรื่องไ
C 
หนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
Bm 
 
แค่มีสาย
Am 
ลมอยู่.
A7 
.. 
 
ก็คือ
D 
ฉัน

 
หากไม่ไ
C 
หวให้มองไปบนท้องฟ้า
Bm 
 
ให้ดอกไ
C 
ม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
Bm 
 
แค่เธอไม่ต้อ
Am 
งกลัว.
A7 
.. 
 
เธอยังสว
D 
ยงาม

INSTRU | C | C | Bm | Bm |
INSTRU | C | C | Bm | Bm Bbm |
INSTRU | Am | Am | D | D |

 
ไม่มีใ
C 
ครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่า
Bm 
ตัวเธอเอง
 
และเรื่องร้
C 
ายที่ผ่านเข้ามาให้มีน้ำ
Bm 
ตาเท่านั้น
 
และปัญ
C 
หาอะไรก็ตามแต่เธอยัง
Bm 
สวยและคงงดงาม
Bbm 
แบบ..
Am 
นี้.. 
 
แบบ
D 
นี้..

 
ให้ท้อง
C 
ฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
Bm 
 
และเรื่องไ
C 
หนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
Bm 
 
แค่มีสาย
Am 
ลมอยู่.
A7 
.. 
 
ก็คือ
D 
ฉัน

 
หากไม่ไ
C 
หวให้มองไปบนท้องฟ้า
Bm 
 
ให้ดอกไ
C 
ม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
Bm 
 
แค่เธอไม่ต้อ
Am 
งกลัว.
A7 
.. 
 
เธอยังสว
D 
ยงาม

 
และให้ท้อง
C 
ฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
Bm 
 
และเรื่องไ
C 
หนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
Bm 
 
แค่มีสาย
Am 
ลมอยู่.
A7 
.. 
 
ก็คือ
D 
ฉัน

 
และหากไม่ไ
C 
หวให้มองไปบนท้องฟ้า
Bm 
 
ให้ดอกไ
C 
ม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
Bm 
 
แค่เธอไม่ต้อ
Am 
งกลัว.
A7 
.. 
 
เธอยังสว
D 
ยงาม

INSTRU | C | Bm | C | Bm |
INSTRU | C | Bm Bbm | Am | Am | D | D |

 
ท้อ
Gmaj7 
งฟ้า…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites