Tune to Eb
INTRO | G | G |
INTRO | G | D | Em | C | ( 4 Times )

 
เคยคาดห
G 
วัง 
 
แต่ก็ผิด
D/F# 
หวัง
 
กับความ
Em 
หลัง ที่มันไม่สวยงาม ถ
D 
ามตัวเองกี่ที
 
ผิดตรงไ
C 
หน 
 
พลาดตรง
Bm 
ไหน
 
ตื่นขึ้
Am 
นมา 
 
ด้วยใจที่มันร้าวร
D 
าน

 
คิดทบท
C 
วน 
 
ความหมายที่
Bm 
แท้ของคำว่ารัก
 
ยึด
Am 
ถือหรือเพียงปล่อยว
G 
าง
 
ยอม
C 
รับในกันและพ
Bm 
ร้อมร่วมทาง
 
จับมือ
Am 
กันจนวันสุดท้
D 
าย

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
ไม่ต้อง
D/F# 
มีคำจำกัดความ 
 
คือคำ
B7 
ถามที่เพิ่งรู้คำ
Em 
ตอบ
 
เราอาจไม่ช
C 
อบกันบางมุม 
 
แต่ก็
Bm 
คุ้มที่เข้าใจ
 
หัน
Am 
หน้ามาคุยกันด้วยหั
D 
วใจ

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
มีทั้งร้
D 
อนและเย็นปะปน
 
ต้อง
Em 
มีสักคนไม่ต้องเลิ
D 
ศเลอ
 
สุดท้ายก็มีแต่เ
C 
ธอคนเดียวที่
Bm 
ร้ายดี
 
ไม่หนีไม่จากกั
Am 
นไป 
 
อยู่เ
D 
สมอ 
 
ไม่มีวันเปลี่ยน

INSTRU | G | D | Em | C | ( 2 Times )

 
ยังมีเ
G 
ธอ 
 
ที่จับ
D/F# 
มือกัน
 
ต่อให้เจอ
Em 
วันที่มันยากลำบาก
D 
ยังไม่แปรเปลี่ยนไป
 
จะมี
C 
ฉัน 
 
ที่ห่ว
Bm 
งใย
 
ดีแค่ไ
Am 
หนที่เราได้มาพบ
D 
กัน

 
คิดทบท
C 
วน 
 
ความหมายที่
Bm 
แท้ของคำว่ารัก
 
ยึด
Am 
ถือหรือเพียงปล่อยว
G 
าง
 
ยอม
C 
รับในกันและพ
Bm 
ร้อมร่วมทาง
 
จับมือ
Am 
กันจนวันสุดท้
D 
าย

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
ไม่ต้อง
D/F# 
มีคำจำกัดความ 
 
คือคำ
B7 
ถามที่เพิ่งรู้คำ
Em 
ตอบ
 
เราอาจไม่ช
C 
อบกันบางมุม 
 
แต่ก็
Bm 
คุ้มที่เข้าใจ
 
หัน
Am 
หน้ามาคุยกันด้วยหั
D 
วใจ

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
มีทั้งร้
D 
อนและเย็นปะปน
 
ต้อง
Em 
มีสักคนไม่ต้องเลิ
D 
ศเลอ
 
สุดท้ายก็มีแต่เ
C 
ธอคนเดียวที่
Bm 
ร้ายดี
 
ไม่หนีไม่จากกั
Am 
นไป 
 
อยู่เ
D 
สมอ 
 
ไม่มีวันเปลี่ยน

INSTRU | G | D/F# | Em | D |
INSTRU | C | Bm | Am | D |
INSTRU | G | G | G | G |

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
ไม่ต้อง
D/F# 
มีคำจำกัดความ 
 
คือคำ
B7 
ถามที่เพิ่งรู้คำ
Em 
ตอบ
 
เราอาจไม่ช
C 
อบกันบางมุม 
 
แต่ก็
Bm 
คุ้มที่เข้าใจ
 
หัน
Am 
หน้ามาคุยกันด้วยหั
D 
วใจ

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
มีทั้งร้
D 
อนและเย็นปะปน
 
ต้อง
Em 
มีสักคนไม่ต้องเลิ
D 
ศเลอ
 
สุดท้ายก็มีแต่เ
C 
ธอคนเดียวที่
Bm 
ร้ายดี
 
ไม่หนีไม่จากกั
Am 
นไป 
 
อยู่เ
D 
สมอ 
 
ไม่มีวันเปลี่ยน

INSTRU | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )
INSTRU (ไม่มีวันเปลี่ยน.. ไม่มีวันเปลี่ยน)

C 
ไม่หนีไม่จากกั
 
นไป อยู่เสมอ ไม่มีวั
G 
นเปลี่ยน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites