INTRO | Em Bm | C D |

C 
  คำบางคำ 
 
ที่
Bm 
ฉันพูดมันออกมา
Am 
  ดูเหมือนว่าเ
D 
ธอกำลังอึดอั
G 
ดใจ
C 
สิ่งที่ฉันแสดง 
 
แกล้ง
Bm 
ทำออ
Em 
กไป
 
มัน
Am 
กลับเลวร้าย 
 
ในสายตาของเ
D 
ธอ

Am 
  ถ้าทำให้เธอรำคาญก็เข้
Bm 
าใจ
Am 
  ก็คนมันรักจนตามติดเ
Bm 
ธอมากไป
E 
C 
  จนมาในวันนี้ฉันอยากจะ
Bm 
ขอโทษเธอจะไ
E 
ด้ไหม
Am 
  ถ้าคนอย่างฉันมันทำให้เ
D 
ธออึดอัดในใจ

 
ก็มันเพิ่ง
G 
รู้ว่าเธอนั้
Bm 
นมีใคร
 
คนที่
Em 
เป็นเจ้าของหัวใ
C 
จ 
 
ของเธอจ
D 
ริงๆ
G 
ฉันมันคนไม่เ
Bm 
จียมใจ
 
ดันไป
Em 
รักจนทำให้เธอลำบากใ
C 
 
ต้อง
D 
ขออภัยจ
 
ริงๆ

INSTRU | G | Dsus4 D |

C 
  หากใครเห็นที่ฉันนั้นคิดกับเธอ
Am 
  มันมากไ
D 
ปเกินกว่าเพื่อ
G 
นกัน
C 
  อาจมีปัญหา 
 
ระหว่าง
Bm 
เธอและเขาเรื่องคว
E 
ามสัมพันธ์
 
  
Am 
คงมีแต่ฉัน 
 
ที่มั
D 
นไม่รู้

Am 
  ถ้าทำให้เธอรำคาญก็เข้
Bm 
าใจ
Am 
  ก็คนมันรักจนตามติดเ
Bm 
ธอมากไป
E 
C 
  จนมาในวันนี้ฉันอยากจะ
Bm 
ขอโทษเธอจะไ
E 
ด้ไหม
Am 
  ถ้าคนอย่างฉันมันทำให้เ
D 
ธออึดอัดในใจ

 
ก็มันเพิ่ง
G 
รู้ว่าเธอนั้
Bm 
นมีใคร
 
คนที่
Em 
เป็นเจ้าของหัวใ
C 
จ 
 
ของเธอจ
D 
ริงๆ
G 
ฉันมันคนไม่เ
Bm 
จียมใจ
 
ดันไป
Em 
รักจนทำให้เธอลำบากใ
C 
 
ต้อง
D 
ขออภัยจ
 
ริงๆ

INSTRU | C | Bm | Am Bm | C | Dsus4 D |

 
ก็มันเพิ่ง
G 
รู้ว่าเธอ
Bm 
นั้นมีใคร
 
คนที่
Em 
เป็นเจ้าของหัวใ
C 
จ 
 
ของเธอจ
D 
ริงๆ
G 
ฉันมันคนไม่เ
Bm 
จียมใจ
 
ดันไป
Em 
รักจนทำให้เธอลำบากใ
C 
 
ต้อง
D 
ขออภัยจ
G 
ริงๆ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites