Tune to Eb
INTRO | Am | C | Em | Am |
INTRO | Am D | Em D | Dm G | Am |

 
ถามแนเด้อ
Am 
อ้าย 
 
ว่ามาด้วยใ
D 
จหรือไผ
Am 
ถิ่มมา
 
ท่าทีที่เห็นด้วยตา ตอบโจทย์ใจ
C 
ว่า 
 
อ้ายมาเพื่อหาทา
Em 
งไป
 
คงถืกเขาคน
D 
นั้น 
 
ส่งคืนทุกความห่ว
Am 
งใย
 
บ่มีหม่องสิปัวหั
Dm 
วใจ 
 
ที่พึ่งสุดท้
G 
าย 
 
คือน้อ
C 
งแม่นบ่

INSTRU | Dm Em | Am |
INSTRU | Am | Em | C G | Am |
INSTRU | G Em | Am | Em | Am | Am |

 
คือเฮ็ดหน้างอมาข
Am 
อความฮัก
 
เพราะเคยฮู้จักน้องจึงเดาได้
 
 
อ้ายบ่ได้มาจ
C 
ริง 
 
เต็ม
Am 
ที่ก็แค่พั
Dm 
กใจ
 
นิสัยของคนจัง
Em 
อ้าย 
 
ฮักไ
Dm 
ผบ่เค
G 
ยจีรัง

Am 
เบิ่งท่าทางอ้ายคงโด
Em 
นดี
 
อาการเหมือนโดน
Dm 
ย่ำยี 
 
มีแ
G 
ผลในใจตก
Am 
ค้าง
 
ฝืนต่อบ่
Am 
ได้ 
 
จะกลับคืนไปก็ไม่มี
Dm 
ทาง
 
หอบเศษใจฮักฮ้างฮ้
C 
าง 
 
มาข
G 
อฮักจ
C 
ริงซั่นบ้อ
Em 

Am 
  เทียวตั๋วล่อ 
 
นิสัยชีกอเลาะเรื่อยไปทั่ว
 
  เทียวตั๋วล่อ นิสัยชีกอเลาะเรื่อยไปทั่ว
 
 
  ความชัวร์จากอ้าย บ่มีแท้แน่นอน
 
 
  หวานออดอ้อนสั่นใส่ผู้สาว
 
 
  ฟังคำเขาเว้าม่วนว่ามา ว่าอ้ายหาทางซ้น
 
 
  หลังจากคนที่เขากับอ้าย คงถูกทำร้าย ย่อนอ้ายตั๋วต่อ
 
 
  เขาเลยถิ่มซั่นบ้อ จังงอโค้งต่าวมา
 

Am 
  สบตา 
 
เฝ้าหาความจริงจากอ้าย
 
  ล่า
Dm 
สุดคนที่
Am 
รู้ใจ 
 
อยู่กับอ้ายคือเขาคน
Em 
นั้น
 
  น้องพอรู้
Dm 
ข่าว 
 
ว่าอ้ายกับ
Am 
เขาเกิดรอยร้าว
Dm 
ราน
 
  คำว่าแฟน
C 
กัน 
 
สั่นค
Dm 
ลอนทุกนา
Em 
ทีใจ

 
ฝืนไปต่อบ่
Am 
ได้ ซั่นบ้ออ้าย เลยหอบหัวใจคืนมา
 
บ่ต้องเอาน้ำตา มาอ้าง เพื่อหาทางเริ่ม
Em 
ใหม่
 
น้องเข้าใจ
Am 
แล้ว 
 
ว่าชาติเสือต้องไว้
Dm 
ลาย
 
คือกันกับอ้
G 
าย 
 
ความจริงใจ
C 
บ่มี

Am 
  ในตอนนี้ 
 
อย่าหาวิธีตั๋วน้องให้เชื่อ
  ในตอนนี้ อย่าหาวิธีตั๋วน้องให้เชื่อ
 
  น้องฮู้เมื่อตั้งแต่ดนแล้ว ว่าทางอ้ายหล่วงหลาย  
Em 

G 
มาด้วยใจหรือไผถิ่
Am 
มมา 
 
Dm 
อบคำถามน้ำตาไ
Em 
ด้บ่
 
ว่ามาเพื่อ
Am 
รัก 
 
หรืออ้ายตั้งใจมาเพื่อตั๋ว
C 
ล่อ
 
ยืนยันกับน้องได้บ่ ว่าอ้ายบ่ไ
G 
ด้ถูกเ
C 
ขาทิ้งมา 
 
 
Am 

Am 
  หลักฐานของสายตาอ้าย
 
  หลักฐานของสายตาอ้าย
 
 
  ส่อแววหัวใจของอ้ายบ่เที่ยง
 
 
  น้องสุ่มเสี่ยงต่อการถืกต้ม
 
 
  ถ้าหลงคารมคำคมจังอ้าย
 
 
  ว่ามาด้วยใจหรือจริงแท้
 
 
  ว่ามาด้วยใจหรือจริงแท้
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites