INTRO | Bb | C | Dm | Dm |

 
ข่อย
Dm 
อยู่ผู้เดียวบ่ได้ 
 
หัว
C 
ใจสิขาดลงปั๊ดปั๊ด
 
ข่อย
Bb 
ถืกผู้สาวเขาอัปเปอร์คัท 
 
 
A 
ใส่ปลายคางความฮัก
 
เขาไ
Dm 
ปออดหลอดฮอดสวรรค์ 
 
ถิ่ม
C 
กันแบบง่ายบักคัก
 
คั้น
Bb 
ใจข่อยมุ่นพอปานส้มผัก 
 
A 
อ้ย 
 
บ่จักคำสิ
Dm 
เว้า

 
ออกมาคื
Bb 
นนี้ 
 
มาหาหม่องส้วนหัว
C 
ใจ
 
มาหาแนวปัวหัว
F 
ใจ 
 
พอให้ลืมผู้สาว
Dm 
เก่า
 
อ้าย
Bb 
ครับ อ้ายครับ.. ข่อยอยากลืมผู้ส
C 
าว
 
ออกจากหั
A 
วใจ.. 
 
โว..

 
ขอชุดล้า
Dm 
งใจ 
 
จะยี่ห้อไ
C 
หนก็ให้จั
Dm 
ดมา
 
กับแกล้มอะไ
C 
รก็ให้จั
Bb 
ดมา
 
หากอ้ายคิด
C 
ว่าพอซอยข่อ
F 
ยได้
A 
 
ขอชุดล้า
Dm 
งใจที่จัดไปแ
C 
ล้วลบลืมความ
Dm 
ช้ำ
 
ที่จัดไปแ
C 
ล้วลบคนใจ
Bb 
ดำ
 
คนที่มาเห
C 
ยียบมาย่ำหั
F 
วใจ
A 

 
จัดให้ข่อ
Gm 
ยแน่ 
 
พอหายใจได้ต่อ
 
จัดให้ได้
Am 
บ่อยากเซาน้ำตา
Dm 
ไหล
 
อยากเมี้ยนหั
Bb 
วใจ 
 
บ่ให้ยั
C 
งเขา
 
อี
A 
ที่มันถิ่มข่อ
Dm 
ยไป

INSTRU | Dm C Bb A | A |

Dm 
อันนารีห่างกันสามวันเปลี่ยนผันใจเขากะเป็นอื่น
C 
อันโมรากากีคบไปก็มีแต่ทำให้ขมขื่น
Bb 
อันวันทองสองใจฮักหลายส่ำได๋สุดท้ายกะสะอื้น
 
A 
อย…

Dm 
อันนารีห่างกัน 
 
สามวันเปลี่ยนผันใจเขากะเป็นอื่น
C 
อันโมรากากี 
 
คบไปก็มีแต่ทำให้ขมขื่น
Bb 
อันวันทองสองใจฮักหลายส่ำได๋สุดท้ายกะสะอื้น
C 
แต่ใจกะยังเสือกบืน 
 
ไปฮักเ
A 
ขา

INSTRU | Dm C | Dm C | Bb C | F A |
INSTRU | Dm C | Dm C | Bb C |
INSTRU | Dm C Bb A | A |

 
ออกมาคื
Bb 
นนี้ 
 
มาหาหม่องส้วนหัว
C 
ใจ
 
มาหาแนวปัวหัว
F 
ใจ 
 
พอให้ลืมผู้สาว
Dm 
เก่า
 
อ้ายค
Bb 
รับ อ้ายครับ.. ข่อยอยากลืมผู้ส
C 
าว
 
ออกจากหั
A 
วใจ.. 
 
โว..

 
ขอชุดล้า
Dm 
งใจ 
 
จะยี่ห้อไ
C 
หนก็ให้จั
Dm 
ดมา
 
กับแกล้มอะไ
C 
รก็ให้จั
Bb 
ดมา
 
หากอ้ายคิด
C 
ว่าพอซอยข่อ
F 
ยได้
A 
 
ขอชุดล้า
Dm 
งใจที่จัดไปแ
C 
ล้วลบลืมความ
Dm 
ช้ำ
 
ที่จัดไปแ
C 
ล้วลบคนใจ
Bb 
ดำ
 
คนที่มาเห
C 
ยียบมาย่ำหั
F 
วใจ
A 

 
จัดให้ข่อ
Gm 
ยแน่ 
 
พอหายใจได้ต่อ
 
จัดให้ได้
Am 
บ่อยากเซาน้ำตา
Dm 
ไหล
 
อยากเมี้ยนหั
Bb 
วใจ 
 
บ่ให้ยั
C 
งเขา
 
อี
A 
ที่มันถิ่มข่อ
Dm 
ยไป

 
อยากกราบหั
Bb 
วใจ 
 
บ่ให้ยั
C 
งเขา
 
อี
A 
ที่มันถิ่มข่อยไป

OUTRO | Dm | Bb | C | Dm | Dm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites