ก็คงต้องโทษเว
C 
ลาที่เราเจอกันช้า
D 
ไป
 
เหมือนกับโลกของ
Em 
ฉันที่เธอไม่มีวันเข้าใจ
 
ความผิดห
C 
วังมันกำลังทำให้ฉันต
D 
าย
 
ต่อให้เจอกี่
Em 
คนก็ไม่มีใครที่เหมือนเธอ

 
อยากให้เรากลับไ
C 
ปเหมือนเดิม
D 
 
แต่ในใจมัน
Em 
เจ็บเหลือเกิน
 
เธอคงจะเบื่อ
C 
กันแล้วไม่อยากเจอกัน
D 
อีก
 
เธอก็ไปแล้วไม่ต้อง
Em 
เจอฉันไม่ได้ขอให้เธอมาเจอหนิ

 
*เอาไว้เจอ
C 
กัน 12 มิถุ
D 
นา
 
หรือจะเอาเป็นบางเว
Em 
ลาแล้วเรานั้นค่อยมาเจอกัน
 
ต้องขอโ
C 
ทษบางครั้งที่ฉันไม่พูดไม่
D 
จา
 
อาจจะเป็นเพราะบางเว
Em 
ลาแล้วฉันก็ชอบไปเบลอควัน

 
*เธออยู่บางก
C 
อกก็ดีอยู่แ
D 
ล้ว
 
ไม่ต้องมา
Em 
เจอหรอกคนอย่างฉัน
 
อยู่บ้านน
C 
อกเธอคงไม่แค
D 
ล้ว
 
ไม่ต้องมา
Em 
เจอหรอกคนอย่างฉัน

 
ดวงดาวมีนับล้
C 
านช่างฉงนที่ผมดันหมา
D 
ยจันทน์
 
ทิ้งเรื่องราว
Em 
แย่ๆ 
 
ปากต่อปากอีกหลายคำ
 
เพียงแค่กอด
C 
กันอยู่ในคืนวันของสา
D 
ยัณห์
 
แต่วันนี้ผมคิด
Em 
มากส่งความคิดถึงผ่านสายควัน

 
บันทึกการเดินท
C 
างก่อนที่เราสองจะลา
D 
ลับ
 
เธอตกลงที่จะ
Em 
มาหาตอนนั้นตัวเธอช่างงามนัก
 
แต่ว่าเกิดเหตุอันใด
C 
กัน 
 
เธอเปรียบเป็นมาร
D 
ยักษ์
 
และบทสรุปของเรื่อ
Em 
งนี้คือตัวของผมต้องการพัก

 
*เอาไว้เจอ
C 
กัน 12 มิถุ
D 
นา
 
หรือจะเอาเป็นบางเว
Em 
ลาแล้วเรานั้นค่อยมาเจอกัน
 
ต้องขอโ
C 
ทษบางครั้งที่ฉันไม่พูดไม่
D 
จา
 
อาจจะเป็นเพราะบางเว
Em 
ลาแล้วฉันก็ชอบไปเบลอควัน

 
*เธออยู่บางก
C 
อกก็ดีอยู่แ
D 
ล้ว
 
ไม่ต้องมา
Em 
เจอหรอกคนอย่างฉัน
 
อยู่บ้านน
C 
อกเธอคงไม่แค
D 
ล้ว
 
ไม่ต้องมา
Em 
เจอหรอกคนอย่างฉัน

 
อยากให้เรื่องของเ
C 
ราได้กลับไปเป็นอย่างเ
D 
ก่า
 
ตอนที่ไม่ได้
Em 
เจอแล้วเธอคิดถึงกันเปล่า
 
ความจริงเปิดเ
C 
ผยเธอทำให้ฉันเกือบหาย
D 
โง่
 
อยากให้เธอมา
Em 
หาแต่ว่าเราไกลกันหลายโลก

 
เธอคงจะเบื่อ
C 
กันแล้วไม่อยากเจอกัน
D 
อีก
 
เธอก็ไปแล้วไม่ต้อง
Em 
เจอฉันไม่ได้ขอให้เธอมาเจอหนิ

OUTRO | C D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites