INTRO | C |
INTRO | C Em | Am G | F Em | Dm G |

 
ตอนยังเ
C 
ด็ก
 
ก็อยากก็จะมีพลังวิ
Em 
เศษ 
 
เหมือนใน
Am 
หนัง
 
ที่เ
G 
คยนั่งดูตอน
F 
นั้น  
Em 
ฮือ..
 
รู้สึกว่า
Dm 
มัน 
 
โคตรเท่ห์เ
G 
ลย
 
แต่พอโต
C 
ขึ้น
 
ความคิดเหล่า
Em 
นั้น 
 
ก็กลายเป็น
Am 
เฉยๆ
 
เพราะ
G 
รู้ว่ามันไม่
F 
มีจริง 
 
ไม่
Em 
มีเลย
 
พลังวิ
Dm 
เศษในโลกใบ
G 
นี้ 
 
จนได้เจ
C 
อเธอ

 
ไม่
Dm 
คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆ
 
เหมือน
Em 
ฟ้าประทานลงมา
 
พลังสิ่งใ
F 
หนก็คงไม่มีค่า 
 
เท่าพลังวิเศ
G 
ษนี้

 
โอ้ที่
C 
รักพลังวิเศษของ
Em 
ฉัน 
 
ก็คือเธ
Am 
อนะ
 
ทุกค
G 
รั้งที่ฉันลืม
F 
ตา 
 
แล้ว
Em 
เจอหน้าเธอ
 
มันโ
Dm 
คตรมีความห
G 
มาย
 
ก็เธอเป็น
C 
ดังพลังวิเศษ 
 
ที่ทำให้
Em 
ฉันมีแรงสู้ต่
Am 
อไป 
 
 
G 
 
พลังวิเ
F 
ศษของเธอ 
 
ก็
Em 
คือหัวใจ 
 
กับความ
Dm 
รักที่มีให้
G 
กัน

 
ในวันที่เ
C 
จอปัญหา 
 
ถาโ
Em 
ถมเข้ามาจนท้
Am 
อใจ
 
เธอก็
G 
ทำให้ฉันยิ้มไ
F 
ด้ 
 
อุ่นใ
Em 
จทุกที
 
ที่ข้า
Dm 
งๆ 
 
ตรงนี้ยัง
G 
มีเธอ.. 
 
เป็นพลังวิเ
C 
ศษให้ฉัน

F 
  พลังวิเศษของเธอ
 
  ไม่ใช่การ
Em 
ดลบันดาลหรือเสก
Am 
พรใดๆ
Dm 
  แต่พลังวิเ
G 
ศษของเธอยิ่งใ
C 
หญ่กว่านั้น
F 
  ในวันที่ฉันท้อใจอ่อน
Em 
แอไร้แรง
Am 
กำลัง
 
  แค่เธอโ
Dm 
อบกอดฉันแค่เท่า
F 
นั้นก็พร้อมสู้ต่
G 
อไป

INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
ไม่
Dm 
คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆ
 
เหมือน
Em 
ฟ้าประทานลงมา
 
พลังสิ่งใ
F 
หนก็คงไม่
Fm 
มีค่า 
 
เท่าพลังวิเศ
G 
ษนี้

 
โอ้ที่
C 
รักพลังวิเศษของ
Em 
ฉัน 
 
ก็คือเธ
Am 
อนะ
 
ทุกค
G 
รั้งที่ฉันลืม
F 
ตา 
 
แล้ว
Em 
เจอหน้าเธอ
 
มันโ
Dm 
คตรมีความห
G 
มาย
 
ก็เธอเป็น
C 
ดังพลังวิเศษ 
 
ที่ทำให้
Em 
ฉันมีแรงสู้ต่
Am 
อไป 
 
 
G 
 
พลังวิเ
F 
ศษของเธอ 
 
ก็
Em 
คือหัวใจ 
 
กับความ
Dm 
รักที่มีให้
G 
กัน

 
ในวันที่เ
C 
จอปัญหา 
 
ถาโ
Em 
ถมเข้ามาจนท้
Am 
อใจ
 
เธอก็
G 
ทำให้ฉันยิ้มไ
F 
ด้ 
 
อุ่นใ
Em 
จทุกที
 
ที่ข้า
Dm 
งๆ 
 
ตรงนี้ยัง
G 
มีเธอ

 
โอ้ที่
C 
รักพลังวิเศษของ
Em 
ฉัน 
 
ก็คือเธ
Am 
อนะ
 
ทุกค
G 
รั้งที่ฉันลืม
F 
ตา 
 
แล้ว
Em 
เจอหน้าเธอ
 
มันโ
Dm 
คตรมีความห
G 
มาย
 
ก็เธอเป็น
C 
ดังพลังวิเศษ 
 
ที่ทำให้
Em 
ฉันมีแรงสู้ต่
Am 
อไป 
 
 
G 
 
ปัญหามากม
F 
ายสักเท่
Em 
าไหร่ 
 
ก็พ
Dm 
ร้อมสู้ฝ่า
G 
ฟัน

 
ในวันที่
C 
ลมพายุ 
 
ถาโ
Em 
ถมเข้ามาจนท้
Am 
อใจ
 
เธอก็
G 
ทำให้ฉันยิ้มไ
F 
ด้ 
 
อุ่นใ
Em 
จทุกที
 
ที่ข้า
Dm 
งๆ 
 
ตรงนี้ยัง
G 
มีเธอ.. 
 
เป็นพลังวิเ
C 
ศษให้ฉัน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites