INTRO | C | Em | F | G | G |

 
ปีนี้ช่างเงียบเ
C 
หงา 
 
กับคืนที่ไร้
Em 
ดาว
 
มีแต่ความเ
F 
หงา 
 
และความคิด
C 
ถึง
 
ห่วงคนทาง
C 
นั้น 
 
คนที่ฉัน
Em 
รัก
 
อีกไม่นาน
F 
นัก 
 
ฉันจะกลับไ
G 

 
วันที่
Am 
ฟ้าสว่าง 
 
วันที่โ
Em 
ลกสดใส
 
จะห
F 
อบเอาใจดวงนี้ 
 
ไปกอดเ
G 
ธอ

 
เป็นยังไงบ้า
C 
งหนอ 
 
อยู่สบายดีไ
Em 
หม
 
คิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ 
 
อยากกลับไปห
G 
าเธอ
 
แม้ตัวอยู่ทา
C 
งนี้ 
 
แต่ใจไม่เคยห่า
Em 
งเธอ
 
อยากหลบไปชบตั
Dm 
กเธอ.
G 
..
 
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้า
C 
นจัง 
 
 
G 

 
ยังจำได้ห
C 
ม้าย 
 
วันนี้ปีก่อน
Em 
นั้น
 
ที่เธอกับ
F 
ฉัน 
 
เที่ยวงานส่งตาย
C 
าย
 
เรานั่งแลโน
C 
ราห์ 
 
เธอป้อนหนมลา
Em 
ให้
 
ไม่รู้อีกเมื่อไ
F 
หร่ 
 
จะได้พบเจอ
G 
กัน

 
เสียงหนัง
Am 
ลุงเงียบหาย 
 
เสียงโน
Em 
ราห์เงียบเหงา
 
ปี
F 
นี้งานบุญบ้านเราพันพรื
G 
อมั้ง

 
เป็นยังไงบ้า
C 
งหนอ 
 
อยู่สบายดีไ
Em 
หม
 
คิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ 
 
อยากกลับไปห
G 
าเธอ
 
แม้ตัวอยู่ทา
C 
งนี้ 
 
แต่ใจไม่เคยห่า
Em 
งเธอ
 
อยากหลบไปชบตั
Dm 
กเธอ.
G 
..
 
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้า
C 
นจัง

INSTRU | Am | Dm | F | G |
INSTRU | C | Em | Dm | G | C |

 
เดือ
Am 
นสิบบ้านเราปีนี้อยากหลบไปแลโนราห์หนังลุง
 
ติดอยู่เมืองก
C 
รุง 
 
หลบบ้านไม่ไ
G 
ด้เลย
 
ทำได้เ
Am 
พียงแค่โทรไปหา 
 
อยากกลับไ
F 
ปกินหนมลา
 
พร้อมห
C 
น้า 
 
เหมือนเ
G 
คย

 
เป็นยังไงบ้า
C 
งหนอ 
 
อยู่สบายดีไ
Em 
หม
 
คิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ 
 
อยากกลับไปห
G 
าเธอ
 
แม้ตัวอยู่ทา
C 
งนี้ 
 
แต่ใจไม่เคยห่า
Em 
งเธอ
 
อยากหลบไปชบตั
Dm 
กเธอ.
G 
.. 
 
คนอยู่ทางนั้น

 
เป็นยังไงบ้า
C 
งหนอ 
 
อยู่สบายดีไ
Em 
หม
 
คิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ 
 
อยากกลับไปห
G 
าเธอ
 
แม้ตัวอยู่ทา
C 
งนี้ 
 
แต่ใจไม่เคยห่า
Em 
งเธอ
 
อยากหลบไปชบตั
Dm 
กเธอ.
G 
..
 
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้า
 
นจัง

INSTRU | C | Em | Dm | G |

 
คนอยู่ทางนี้อยากหลบบ้า
Fm 
นจัง.. 
 
 
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites