INTRO | A F#m | D E |
INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
A 
ฒ่า 
 
กะฮู้
F#m 
โต
 
อาจสิบ่โ
D 
ก้คือผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
แต่ใ
A 
จ 
 
มีให้
F#m 
เต็มร้อย
 
ผู้สาวส่ำน้
D 
อย 
 
สิสน
E 
บ่
 
ถ้าอ
A 
ยาก 
 
ได้แฟน
F#m 
รุ่นพ่อ
 
กะอยากสิ
D 
ขอยื่นข้อเ
E 
สนอ

 
ขอจีบได้
A 
บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้า
F#m 
ยเฒ่า
 
สิดูแลเ
D 
จ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
ผู้บ่าวรุ่น
A 
พ่อเพิ่นมักคักแล้ว
F#m 
ว้อย
 
สอยๆ
D 
ๆ 
 
ผู้สาวส่ำน้อยคืองาม
E 
แท้

 
ขอจีบได้
A 
บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่า
F#m 
อ้าย
 
แค่ผู้บ่าวรุ่น
D 
แม่ขอจีบแหน่ไ
E 
ด้บ่
 
ให้ถือซะ
A 
ว่าน้องหาหมู่ให้
F#m 
อิพ่อ
 
ตกลงเถิดห
D 
นอ.. 
 
 
E 
 
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแ
A 
ฟน.. 
 
 
E 

 
ขอจีบได้
A 
บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้า
F#m 
ยเฒ่า
 
สิดูแลเ
D 
จ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
ผู้บ่าวรุ่น
A 
พ่อเพิ่นมักคักแล้ว
F#m 
ว้อย
 
สอยๆ
D 
ๆ 
 
ผู้สาวส่ำน้อยคืองาม
E 
แท้

 
ขอจีบได้
A 
บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่า
F#m 
อ้าย
 
แค่ผู้บ่าวรุ่น
D 
แม่ขอจีบแหน่ไ
E 
ด้บ่
 
ให้ถือซะ
A 
ว่าน้องหาหมู่ให้
F#m 
อิพ่อ
 
ตกลงเถิดห
D 
นอ..
E 
 
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแ
A 
ฟน.. 
 
 
E 

INSTRU | A F#m | D E | ( 2 Times ) | E |

 
A 
ฒ่า 
 
กะฮู้
F#m 
โต
 
อาจสิบ่โ
D 
ก้คือผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
แต่ใ
A 
จ 
 
มีให้
F#m 
เต็มร้อย
 
ผู้สาวส่ำน้
D 
อย 
 
สิสน
E 
บ่
 
ถ้าอ
A 
ยาก 
 
ได้แฟน
F#m 
รุ่นพ่อ
 
กะอยากสิ
D 
ขอยื่นข้อเ
E 
สนอ

 
ขอจีบได้
A 
บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้า
F#m 
ยเฒ่า
 
สิดูแลเ
D 
จ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
ผู้บ่าวรุ่น
A 
พ่อเพิ่นมักคักแล้ว
F#m 
ว้อย
 
สอยๆ
D 
ๆ 
 
ผู้สาวส่ำน้อยคืองาม
E 
แท้

 
ขอจีบได้
A 
บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่า
F#m 
อ้าย
 
แค่ผู้บ่าวรุ่น
D 
แม่ขอจีบแหน่ไ
E 
ด้บ่
 
ให้ถือซะ
A 
ว่าน้องหาหมู่ให้
F#m 
อิพ่อ
 
ตกลงเถิดห
D 
นอ.. 
 
 
E 
 
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแ
A 
ฟน.. 
 
 
E 

 
ขอจีบได้
A 
บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้า
F#m 
ยเฒ่า
 
สิดูแลเ
D 
จ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
ผู้บ่าวรุ่น
A 
พ่อเพิ่นมักคักแล้ว
F#m 
ว้อย
 
สอยๆ
D 
ๆ 
 
ผู้สาวส่ำน้อยคืองาม
E 
แท้

 
ขอจีบได้
A 
บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่า
F#m 
อ้าย
 
แค่ผู้บ่าวรุ่น
D 
แม่ขอจีบแหน่ไ
E 
ด้บ่
 
ให้ถือซะ
A 
ว่าน้องหาหมู่ให้
F#m 
อิพ่อ
 
ตกลงเถิดห
D 
นอ..
E 
 
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแ
 
ฟน..  
A 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites