INTRO | F#m B | E | ( 4 Times ) | B |

 
ตก
F#m 
เย็นวันนี้ฉันร้
B 
องไห้กับตัวเ
E 
อง
 
กับ
F#m 
ความวังเวงผู้เ
B 
ดียว 
 
ไม่มีผู้ใ
E 
 
ใน
F#m 
ใจมันล้า 
 
ฝืน
B 
ทนจนแทบไม่ไ
E 
หว
 
คง
F#m 
ไม่มีใคร 
 
ผู้ใ
B 
ด 
 
ที่อยากรับ
E 
ฟัง 
 
 
B 

 
ตก
F#m 
เย็นวันนี้ฉัน
B 
มีเพียงความผิดห
E 
วัง
 
ฉัน
F#m 
สู้ลำพัง 
 
คนเ
B 
ดียว 
 
ไม่มีผู้ใ
E 
 
และ
F#m 
ความกดดันมากม
B 
ายที่เก็บเอาไ
E 
ว้
 
ฝืน
F#m 
ยิ้ม 
 
ไม่เคยให้ใ
B 
คร 
 
ได้รู้ความจ
E 
ริง

 
ว่าบางค
A 
รั้งฉันคิดว่าอ
B 
ยากหลับไปไม่
E 
ตื่น
 
ไม่อยาก
A 
ฟื้นลืมตาตื่น
B 
มา 
 
เพื่อเจอปัญ
E 
หา
 
ไม่อยาก
A 
รับและรู้ความจ
B 
ริง
 
แต่
G#m 
คนข้างหลังเตือ
C#m 
นว่า
F#m 
เขายังคอยอยู่ห
B 
นา 
 
คิดให้
E 
ดีดี

 
หากยัง
A 
มีชีวิต 
 
ก็
B 
คงต้องสู้ต่อไ
E 
 
แม้เรื่องร
A 
าวมากมาย 
 
รุมเ
B 
ร้าให้ตายทุก
E 
วัน
 
หากว่า
F#m 
ความสุขนั้นมีจ
B 
ริง
 
ให้
G#m 
ฉันได้พบสั
C#m 
กครั้ง
F#m 
พอให้วันต่อ
B 
วัน 
 
มีแรง
E 
สู้ต่อ

INSTRU | F#m B | E | ( 4 Times )

 
ตก
F#m 
เย็นวันนี้ฉัน
B 
มีเพียงความผิดห
E 
วัง
 
ฉัน
F#m 
สู้ลำพัง 
 
คนเ
B 
ดียว 
 
ไม่มีผู้ใ
E 
 
และ
F#m 
ความกดดันมากม
B 
ายที่เก็บเอาไ
E 
ว้
 
ฝืน
F#m 
ยิ้ม 
 
ไม่เคยให้ใ
B 
คร 
 
ได้รู้ความจ
E 
ริง

 
ว่าบางค
A 
รั้งฉันคิดว่าอ
B 
ยากหลับไปไม่
E 
ตื่น
 
ไม่อยาก
A 
ฟื้นลืมตาตื่น
B 
มา 
 
เพื่อเจอปัญ
E 
หา
 
ไม่อยาก
A 
รับและรู้ความจ
B 
ริง
 
แต่
G#m 
คนข้างหลังเตือ
C#m 
นว่า
F#m 
เขายังคอยอยู่ห
B 
นา 
 
คิดให้
E 
ดีดี

 
หากยัง
A 
มีชีวิต 
 
ก็
B 
คงต้องสู้ต่อไ
E 
 
แม้เรื่องร
A 
าวมากมาย 
 
รุมเ
B 
ร้าให้ตายทุก
E 
วัน
 
หากว่า
F#m 
ความสุขนั้นมีจ
B 
ริง
 
ให้
G#m 
ฉันได้พบสั
C#m 
กครั้ง
F#m 
พอให้วันต่อ
B 
วัน 
 
มีแรง
E 
สู้ต่อ

 
และบางค
A 
รั้งฉันคิดว่าอ
B 
ยากหลับไปไม่
E 
ตื่น
 
ไม่อยาก
A 
ฟื้นลืมตาตื่น
B 
มา 
 
เพื่อเจอปัญ
E 
หา
 
ไม่อยาก
A 
รับและรู้ความจ
B 
ริง
 
แต่
G#m 
คนข้างหลังเตือ
C#m 
นว่า
F#m 
เขายังคอยอยู่ห
B 
นา 
 
คิดให้
E 
ดีดี

 
หากยัง
A 
มีชีวิต 
 
ก็
B 
คงต้องสู้ต่อไ
E 
 
แม้เรื่องร
A 
าวมากมาย 
 
รุมเ
B 
ร้าให้ตายทุก
E 
วัน
 
หากว่า
F#m 
ความสุขนั้นมีจ
B 
ริง
 
ให้
G#m 
ฉันได้พบสั
C#m 
กครั้ง
F#m 
พอให้วันต่อ
B 
วัน 
 
มีแรง
E 
สู้ต่อ

 
หากว่า
F#m 
ความสุขนั้นมีจ
B 
ริง
 
ให้
G#m 
ฉันได้พบสัก
C#m 
ครั้ง
F#m 
พอให้วันต่อ
B 
วัน 
 
มีแรงสู้
E 
ต่อ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites