Tune to Eb
INTRO | F | C | F | C |
INTRO | F | C | Dm G | C |

 
C 
อกตัวเองเสมอ 
 
เมื่อเจอเรื่อง
Em 
ราว 
 
ร้ายๆ
Dm 
บอกเพื่อเตือนหัวใจ 
 
ว่าวันหนึ่งเ
C 
ราต้องเ
G 
จอ
 
C 
วามเจ็ปปวดมากมาย 
 
มันทำให้
Em 
ฉัน 
 
นั้นเพ้อ
Dm 
ร้อยเรื่องราวที่เจอ 
 
เมื่อไรจะ
C 
จบ 
 
สัก
G 
ที

 
แต่ตอ
Em 
นนี้ 
 
มีแค่ตั
Am 
วฉัน
 
ที่
Dm 
มันยังคงไม่เข้
G 
าใจ
 
กับ
Em 
ปัญหา 
 
ที่มา
Am 
กมาย
F 
มันเลยเกิดคำถ
G 
าม

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
เติบโต
Dm 
อายุเท่าไรถึงใ
G 
ช้คำว่า
C 
อิสระ
 
อา
F 
ยุเท่าไรจะหมดคำว่า
Em 
ภาระ
 
คำ
Dm 
ตอบของฉันนั้น
G 
มันจะได้เมื่อ
C 
ไร

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้สุราย้อ
Em 
มใจ
 
อา
Dm 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใ
G 
ช้คำว่าอ
C 
กหัก
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตัวฉันนั้นจะได้
Em 
พัก
 
คำ
Dm 
ตอบนั้นคงประ
G 
จักษ์ให้ฉันเมื่อใ
C 

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
สุขสม
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตรอมต
G 
รม 
 
จนมี
C 
น้ำตา
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตัวฉันนั้นจะ
Em 
มีค่า
 
อยา
Dm 
กรู้ต้องใช้เว
G 
ลาอีกสักเท่
C 
าใด

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | C | Dm G | C |

 
C 
อกตัวเองเสมอ 
 
เมื่อเจอเรื่อง
Em 
ราว 
 
ร้ายๆ
Dm 
บอกเพื่อเตือนหัวใจ 
 
ว่าวันหนึ่งเ
C 
ราต้องเ
G 
จอ
 
C 
วามเจ็ปปวดมากมาย 
 
มันทำให้
Em 
ฉัน 
 
นั้นเพ้อ
Dm 
ร้อยเรื่องราวที่เจอ 
 
เมื่อไรจะ
C 
จบ 
 
สัก
G 
ที

 
แต่ตอ
Em 
นนี้ 
 
มีแค่ตั
Am 
วฉัน
 
ที่
Dm 
มันยังคงไม่เข้
G 
าใจ
 
กับ
Em 
ปัญหา 
 
ที่มา
Am 
กมาย
F 
มันเลยเกิดคำถ
G 
าม

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
เติบโต
Dm 
อายุเท่าไรถึงใ
G 
ช้คำว่า
C 
อิสระ
 
อา
F 
ยุเท่าไรจะหมดคำว่า
Em 
ภาระ
 
คำ
Dm 
ตอบของฉันนั้น
G 
มันจะได้เมื่อ
C 
ไร

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้สุราย้อ
Em 
มใจ
 
อา
Dm 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใ
G 
ช้คำว่าอ
C 
กหัก
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตัวฉันนั้นจะได้
Em 
พัก
 
คำ
Dm 
ตอบนั้นคงประ
G 
จักษ์ให้ฉันเมื่อใ
C 

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
สุขสม
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตรอมต
G 
รม 
 
จนมี
C 
น้ำตา
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตัวฉันนั้นจะ
Em 
มีค่า
 
อยา
Dm 
กรู้ต้องใช้เว
G 
ลาอีกสักเท่
C 
าใด

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
เติบโต
Dm 
อายุเท่าไรถึงใ
G 
ช้คำว่า
C 
อิสระ
 
อา
F 
ยุเท่าไรจะหมดคำว่า
Em 
ภาระ
 
คำ
Dm 
ตอบของฉันนั้น
G 
มันจะได้เมื่อ
C 
ไร

OUTRO | F | Em | Dm G | C | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites