INTRO | C | C | Am | Am | ( 2 Times )

C 
โอเคหรือเปล่า
 
แค่กระซิบถามเบาๆ ถึง
Am 
เธอเหมือนอย่างเคย
Dm 
อย่ากระนั้นเลย
 
ที่เธอทำเฉยเก็บไว้ใน
G 
ใจ 
 
ไม่พูดไม่จา
C 
เรื่องราวที่มี
 
มันอาจทำให้หัวใจของ
Am 
เธอนั้นเหนื่อยล้า
Dm 
พิงไหล่ซบมา 
 
จะนั่งตรงนี้อยู่ข้า
G 
งๆ 
 
กัน

 
คนเรามี
F 
สิทธิ์อ่อนไหว 
 
หรือ
Em 
มีน้ำตา
 
ฉันคงจะไ
Dm 
ม่ได้มาตัดสินอะไ
C 
รเธอหรอก
 
ยัง
D/F# 
ยิ้มไม่ไ
F 
หว 
 
เอาเ
Em 
ถอะ 
 
เดี๋ยวก็ยิ้
Am 
มออก
 
แค่อ
Dm 
ยากบอก 
 
Dm 
ธอไว้
G 
ว่า

 
ในโลกใบ
C 
นี้ยัง
G/B 
มีคน 
 
อยู่ข้า
G/Bb 
งๆ 
 
เธอคน
A 
นึง
 
รอให้
Dm 
เธอนั้น
DmM7 
นึกถึง 
 
ว่ามี
Dm7 
เขาอยู่ใ
Dm6 
กล้ๆ
 
วันที่โ
Em 
ลกเธอทึมเทา 
 
จะปวดร้
Am 
าวหรือหวั่นไหว
 
ยังมี
Dm 
ฉันนี่ไง.
Fm 
.. 
 
ซบที่ไหล่
C 
ฉัน

C 
โอเคหรือเปล่า
 
เธอจะตอบฉันหรือเธอแค่
Am 
ฟังก็ตามใจ
Dm 
เอาที่สบาย จะนั่งเฉยๆ เป็นเพื่อนแล้
G 
วกัน

 
ไม่เป็นไรห
F 
รอกอย่าฝืน 
 
อ่อน
Em 
แอบ้างก็ได้
 
ก็แค่วัน
Dm 
ที่อ่อนไหว 
 
วันที่หัวใ
C 
จอ่อน
Bb 
ล้า
 
มัน
Dm/F# 
อาจจะ
F 
ดี 
 
ที่เธอได้
Em 
ร้องไห้ออ
Am 
กมา
 
แค่อ
Dm 
ยากให้ 
 
D 
ธอรู้
G 
ว่า

 
ในโลกใบ
C 
นี้ยัง
G/B 
มีคน 
 
อยู่ข้า
G/Bb 
งๆ 
 
เธอคน
Am 
นึง
 
รอให้
Dm 
เธอนั้น
DmM7 
นึกถึง 
 
ว่ามี
Dm7 
เขาอยู่ใ
Dm6 
กล้ๆ
 
วันที่โ
Em 
ลกเธอทึมเทา 
 
จะปวดร้
Am 
าวหรือหวั่นไหว
 
ยังมี
Dm 
ฉัน 
 
แค่
G 
หันมาก็เจอแล้ว

INSTRU | Dm | Em | F | C |
INSTRU | D/F# F | Em Am | Dm D | G | G# |

 
ในโลกใบ
C# 
นี้ยังมีคน อยู่ข้างๆ เธอคนนึง
 
รอให้
D#m 
เธอนั้นนึ
D#m 
M7กถึง 
 
ว่ามี
D#m7 
เขาอยู่ใ
D#m6 
กล้ๆ
 
วันที่โ
Fm 
ลกเธอทึมเทา 
 
จะปวดร้
A# 
าวหรือหวั่นไหว
 
ยังมี
D#m 
ฉันนี่ไง 
 
 
G# 

 
ในโลกใบ
C# 
นี้ยัง
G#/C 
มีคน 
 
อยู่ข้า
G#/B 
งๆ 
 
เธอค
A# 
นนึง
 
รอให้
D#m 
เธอนั้น
D#mM7 
นึกถึง 
 
ว่ามี
D#m7 
เขาอยู่ใ
D#m6 
กล้ๆ
 
วันที่โ
Fm 
ลกเธอทึมเทา 
 
จะปวดร้
A# 
าวหรือหวั่นไหว
 
ยังมี
D#m 
ฉัน 
 
อยู่ข้า
F#m 
งๆ 
 
เธอเ
A#m 
สมอ 
 
 
D#/G 

 
ยัง
D#m 
มีฉันนี่ไง.
F#m 
.. 
 
ซบที่ไหล่ฉัน

OUTRO | C#maj7 | Dmaj7 G C | C#maj7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites