INTRO | G C | D G | G C | D |

G 
  วันเว
C 
ลาที่ผ่าน 
 
D 
ปอย่างช้า
G 
ช้า
G 
  บอกถึงเว
C 
ลา 
 
ที่เรา
D 
นั้นต้องร่ำลา
G 
  วันที่
C 
ฉันมีเธอ 
 
ยังส
D 
ว่างไม่เคยเลือนห
G 
าย
 
  คิดถึงเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ยังเห็นเ
C 
ธอในใจ
 
  แม้ว่าเ
D 
ธอไม่อยู่ข้างกาย

 
ลอง
Em 
จินตนาการ 
 
ว่าถ้าส
C 
องเรา
 
ยังคงอยู่เคีย
G 
งข้างกัน 
 
เหมือนวันเก่า
Em 
จินตนาการว่าถ้าสอ
C 
งเรา
 
ยังคงดูด
G 
าวด้วยกัน 
 
ในย
D 
ามราตรี
 
มี
Em 
เธออยู่ข้างฉัน 
 
และ
C 
ฉันอยู่ข้างเธอ
 
กระ
G 
ซิบว่ารักกัน 
 
ผ่าน
D 
บทกวี
 
แต่
Em 
จินตนาการ 
 
คงเป็นเ
C 
พียงภาพในวันวาน
G 
แม้รู้ว่าเธอไม่กลับ
D 
มา

G 
แม้คิดถึงเท่าไ
C 
หร่
 
แม้
D 
ทรมานเพียงใ
G 
 
แม้
Em 
รักเธอมากเท่าไ
C 
หร่
 
ต้องรักเ
D 
ธอด้วยความเข้าใ
G 
G 
แม้จะต้องร่ำ
C 
ลา
 
แม้เว
D 
ลาไม่เคยเยียว
G 
ยา
 
รั้ง
Em 
เธอไม่ให้ไปไ
C 
หน
 
ฉันขอเ
D 
ก็บเธอไว้ในใจ.. 
 
ก็พอ..

INSTRU | G C | D G | Em C | D G |
INSTRU | G C | D G | Em C | D |

 
ลอง
Em 
จินตนาการ 
 
ว่าถ้าส
C 
องเรา
 
ยังคงอยู่เคีย
G 
งข้างกัน 
 
เหมือนวันเก่า
Em 
จินตนาการว่าถ้าสอ
C 
งเรา
 
ยังคงดูด
G 
าวด้วยกัน 
 
ในย
D 
ามราตรี
 
มี
Em 
เธออยู่ข้างฉัน 
 
และ
C 
ฉันอยู่ข้างเธอ
 
กระ
G 
ซิบว่ารักกัน 
 
ผ่าน
D 
บทกวี
 
แต่
Em 
จินตนาการ 
 
คงเป็นเ
C 
พียงภาพในวันวาน
G 
แม้รู้ว่าเธอไม่กลับ
D 
มา

G 
แม้คิดถึงเท่าไ
C 
หร่
 
แม้
D 
ทรมานเพียงใ
G 
 
แม้
Em 
รักเธอมากเท่าไ
C 
หร่
 
ต้องรักเ
D 
ธอด้วยความเข้าใ
G 
G 
แม้จะต้องร่ำ
C 
ลา
 
แม้เว
D 
ลาไม่เคยเยียว
G 
ยา
 
รั้ง
Em 
เธอไม่ให้ไปไ
C 
หน
 
ฉันขอเ
D 
ก็บเธอไว้ในใจ.. 
 
ก็
Em 
พอ..

 
C 
าลเวลา
 
ไม่อาจจะห
G 
มุนย้อนเธอกลับ
D 
มา
 
ที่
Em 
เก่า 
 
แต่
C 
สิ่งต่างๆ
 
ที่เราได้ร่ว
G 
มทาง 
 
ยัง
D 
อยู่ในใจ
Em 
ฉัน
C 
วันดีๆ 
 
ที่เราทั้งส
G 
องเคยมีให้
D 
กัน
 
จะอยู่ตรง
C 
นี้ เต้นรำกับฉัน ไม่ไปไ
D 
หน

OUTRO | G C | D G | Em C | D G |
OUTRO | G C | D G | Em C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites