INTRO | F#m | C#m | Bm | C#m |
INTRO | F#m | C#m | Bm | C#m | C# |

F#m 
  บ้านเก่าหลังนี้ยังมีตำ
C#m 
นานรักฝั่งอยู่
Bm 
  ดั่งรักที่เป็นนิ
C#m 
รันดร์
F#m 
  ยังมีตายายสองค
C#m 
นนั้น
 
  แกอยู่ด้วยกันมานานหล
Bm 
ายปี
 
  ที่แห่งนี้คือส
C#m 
วรรค์

F#m 
  ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเวลาเปลี่ย
C#m 
นไป
 
  ไม่อาจทำใจเขาหวั่น
Bm 
ไหว 
 
ยังซื่
C#m 
อตรงต่อกัน
F#m 
  ต่างคนเติมเต็มสิ่งนั้
C#m 
นๆ
 
  เติมรักให้กันไม่ขาด
Bm 
หาย
 
  และสุด
C#m 
ท้ายมันก็มาถึง 
 
 
C# 

 
และความ
F#m 
ตายพรากเราไปจา
C#m 
กกัน
 
มันพรากเธอไปจา
Bm 
กฉัน
 
ดั่ง
C#m 
สวรรค์นั้นกลั่นแกล้งเลย
F#m 
ยายจากไปที่แสนไกล 
 
 
C#m 
มีใครเล่าจะรู้ไ
Bm 
หม
 
ชีวิตที่เ
C#m 
หลือของฉันจะเป็นอย่างไร 
 
 
C# 

 
วิง
F#m 
วอนพระจันทร์ทุ
C#m 
กคืน 
 
ให้เธอนั้น
Bm 
ตื่น
 
จะมี
C#m 
ทางเป็นไปได้ไหม
F#m 
วันที่มันเหลือ
C#m 
อยู่ 
 
เวลาหมุ
Bm 
นไป
 
ความห
C#m 
มายไม่มีเมื่อเธอไม่
C# 
อยู่

INSTRU | F#m | C#m | Bm | C#m |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | C#m | C# |

 
และความ
F#m 
ตายพรากเราไปจา
C#m 
กกัน
 
มันพรากเธอไปจา
Bm 
กฉัน
 
ดั่ง
C#m 
สวรรค์นั้นกลั่นแกล้งเลย
F#m 
ยายจากไปที่แสนไกล 
 
 
C#m 
มีใครเล่าจะรู้ไ
Bm 
หม
 
ชีวิตที่เ
C#m 
หลือของฉันจะเป็นอย่างไร 
 
 
C# 

 
วิง
F#m 
วอนพระจันทร์ทุ
C#m 
กคืน 
 
ให้เธอนั้น
Bm 
ตื่น
 
จะมี
C#m 
ทางเป็นไปได้ไหม
F#m 
วันที่มันเหลือ
C#m 
อยู่ 
 
เวลาหมุ
Bm 
นไป
 
ความห
C#m 
มายไม่มีเมื่อเธอไม่อยู่

 
วิง
F#m 
วอนพระจันทร์ทุ
C#m 
กคืน 
 
ให้เธอนั้น
Bm 
ตื่น
 
จะมี
C#m 
ทางเป็นไปได้ไหม
F#m 
วันที่มันเหลือ
C#m 
อยู่ 
 
เวลาหมุ
Bm 
นไป
 
ความห
C#m 
มายไม่มีเมื่อเธอไม่
C# 
อยู่

OUTRO | F#m | C#m | Bm | C#m |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | C#m | C# | F#m |
INSTRU ( กลับมา กลับมา.. )
INSTRU ( กลับมา กลับมา.. )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites