Tune to Eb
INTRO | Am | Cmaj7 | Fmaj7 | Fmaj7 |
INTRO | Am | Cmaj7 | Fmaj7 | Fmaj7 |

Am 
ถ้าตัวเธอต้องการ
 
แม้มันทำ
Cmaj7 
ฉันต้องทรมาน
 
ฉันจ
Fmaj7 
ะยอมให้
Am 
เรื่องที่มันไม่ดี
 
เธอทำแล้ว
Cmaj7 
ฉันก็รู้ทุกที
 
ฉันแค่เ
Fmaj7 
หยียบไว้

 
อดทน
Dm 
สักวันเผื่อเธอเข้าใจ
Em 
ใครคือคนที่รักเธอมาก
Am 
กว่า
 
แต่เห
F 
มือนเธอไม่รู้บ้างเ
D7 
ลย
 
ไม่เคยหันกลับ
G 
มา 
 
ทำให้ฉันเป็นเหมือนกับ

C 
สิ่งไม่มีชีวิต 
 
ไม่มีค
Em 
วามคิดจิตใจ
F 
สิ่งไม่มีชีวิต 
 
ที่มันแอบร้
G 
องไห้ข้างใน
Am 
เธอคงยังไม่รู้ 
 
ที่ฉั
D7 
นดูไม่มีชี
F 
วิตสักเท่าไหร่ 
 
 
G 
 
เพราะฉันเพิ่งยกมันให้เธอ..
 

INSTRU | Am | Cmaj7 |

Am 
ใจหนึ่งมันก็สับสน 
 
 
Cmaj7 
ทนทำไมกับคนเช่
Fmaj7 
นนี้
Am 
อีกใจหนึ่งก็คัดค้าน 
 
 
Cmaj7 
ให้โอกาสกับเขาบ้า
Fmaj7 
งสิ

Dm 
หวังวันหนึ่งถ้าเธอรู้ตัว 
 
 
Em 
ใครที่เธอควรรักมาก
Am 
ที่สุด
 
แต่แ
F 
ล้วเธอก็ยังไม่ห
D7 
ยุด 
 
ทำร้ายฉันกลับ
G 
มา
 
ทำให้ฉันเป็นเหมือนกับ..
 

C 
สิ่งไม่มีชีวิต 
 
ไม่มีค
Em 
วามคิดจิตใจ
F 
สิ่งไม่มีชีวิต 
 
ที่มันแอบร้
G 
องไห้ข้างใน
Am 
เธอคงยังไม่รู้ 
 
ที่ฉั
D7 
นดูไม่มีชี
F 
วิตสักเท่าไหร่ 
 
 
G 
 
เพราะฉันให้เธอไปหมด
Am 
แล้ว 
 
 
G 

 
ทั้งชี
F 
วิตฉันให้ 
 
ไม่เ
C 
คยรักตัว
G/B 
เองเผื่อเอ
Am 
าไว้
 
ตอนไม่เหลื
G 
อใคร โอ้ว.. โ
F 
ฮ..
 
ไม่รู้ว่าความอด
Ab 
ทนหรือความอ่อนไ
Bb 
หว
 
ใครจะแพ้ไปก่อน..
 

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | Am | D7 | F | G |
INSTRU | Am | Am | F | F |

Am 
ใจนึงมันก็สับสน 
 
(อีกใจนึงยังคัดค้าน)
F 
ทนทำไม เพื่ออะไร (ให้โอกาสกับเขาบ้างสิ)
Am 
ใจนึงมันก็สับสน 
 
(อีกใจนึงยังคัดค้าน)
F 
ทนทำไม เพื่ออะไร (ให้เวลา ให้โอกาสกับเขาบ้างสิ)
Am 
ใจนึงมันก็สับสน 
 
(อีกใจนึงยังคัดค้าน)
F 
ทนทำไม.. 
 
ในวั
G 
นนี้ที่เป็นแค่เพียง

C 
สิ่งไม่มีชีวิต 
 
ไม่มีค
Em 
วามคิดจิตใจ
F 
สิ่งไม่มีชีวิต 
 
ที่มันแอบร้
G 
องไห้ข้างใน
Am 
เธอคงยังไม่รู้ 
 
ที่ฉั
D7 
นดูไม่มีชี
F 
วิตสักเท่าไหร่ 
 
 
G 
 
เพราะฉันให้เธอไปหมดแล้ว.. โอ้ว…
 

INSTRU | D | F#m | G | A |

Bm 
เธอคงยังไม่รู้
 
ที่ฉั
E7 
นดูไม่มีชี
G 
วิตสักเท่าไหร่ 
 
 
A 
 
เพราะฉันเพิ่งยกมันใ
Bm 
ห้เธอ 
 
 
D 
 
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites