INTRO | D A | Bm F#m | G D | Em A |

D 
กี่ครั้งแล้วที่ไม่เคยได้บ
A 
อก
 
ชอบเขาแล้วก็ไม่กล้าบ
G 
อก
 
ต้องมารู้เมื่อสายไป
A 
ว่า
 
เขานั้นก็คิดเหมือนกัน
 

D 
กี่ครั้งแล้วที่ต้องมาเสียด
A 
าย
 
กี่ครั้งแล้วที่ต้องนั่งเสียใ
G 
 
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฉัน
A 
จะ
 
มีใครเดินเข้ามา
 

 
G 
รือจะเป็นเ
A 
ธอคนนี้
 
ก็อยากจะ
F#m 
ลองพูดไปให้ชัดสั
B7 
กที
 
ว่าเธอ
Em 
คิดแบบไหน
 
A 
บบเดียวกันหรือเปล่า

 
ถ้าอยากจะ
D 
รัก (รัก รัก) แต่ไ
A 
ม่พูดไป
 
แล้วเราจ
Bm 
ะรู้ (รู้ รู้) ได้
F#m 
ไงว่าคิดเหมือนกัน
G 
ถ้าบอกไปคือ 
 
 
D 
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
Em 
ของความเป็นไปไ
A 
ด้ของเรา

 
ถ้าอยากจะ
D 
รัก (รัก รัก) ก็ต้อ
A 
งพูดไป
 
เราจะไ
Bm 
ด้รู้ (รู้ รู้) สัก
F#m 
ทีว่าคิดยังไง
G 
โอกาสเพียงแค่ 
 
 
D 
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
Em 
ก็ยังดีกว่า 
 
 
A 
ศูนย์เปอร์เซ็นต์ 
 
แล้วกัน

INSTRU | D A | Bm F#m | G D | Em A |
INSTRU | D A | Bm F#m | G D | Em A |
INSTRU (ปั๊ปปั๊ปปั๊ป ป่าดา ปั๊ปปั๊ปปั๊ป ป้าด๊า..)

 
G 
รือจะเป็นเ
A 
ธอคนนี้
 
ก็อยากจะ
F#m 
ลองพูดไปให้ชัดสั
B7 
กที
 
ว่าเธอ
Em 
คิดแบบไหน
 
A 
บบเดียวกันหรือเปล่า

 
ถ้าอยากจะ
D 
รัก (รัก รัก) แต่ไ
A 
ม่พูดไป
 
แล้วเราจ
Bm 
ะรู้ (รู้ รู้) ได้
F#m 
ไงว่าคิดเหมือนกัน
G 
ถ้าบอกไปคือ 
 
 
D 
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
Em 
ของความเป็นไปไ
A 
ด้ของเรา

 
ถ้าอยากจะ
D 
รัก (รัก รัก) ก็ต้อ
A 
งพูดไป
 
เราจะไ
Bm 
ด้รู้ (รู้ รู้) สัก
F#m 
ทีว่าคิดยังไง
G 
โอกาสเพียงแค่ 
 
 
D 
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
Em 
ก็ยังดีกว่า 
 
 
A 
ศูนย์เปอร์เซ็นต์ 
 
แล้วกัน

INSTRU | D A | Bm F#m | G D | Em A |
INSTRU (ปั๊ปปั๊ปปั๊ป ป่าดา ปั๊ปปั๊ปปั๊ป ป้าด๊า..)

 
ถ้าอยากจะ
D 
รัก (รัก รัก) แต่ไ
A 
ม่พูดไป
 
แล้วเราจ
Bm 
ะรู้ (รู้ รู้) ได้
F#m 
ไงว่าคิดเหมือนกัน
G 
ถ้าบอกไปคือ 
 
 
D 
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
Em 
ของความเป็นไปไ
A 
ด้ของเรา

 
ถ้าอยากจะ
D 
รัก (รัก รัก) ก็ต้อ
A 
งพูดไป
 
เราจะไ
Bm 
ด้รู้ (รู้ รู้) สัก
F#m 
ทีว่าคิดยังไง
G 
โอกาสเพียงแค่ 
 
 
D 
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
Em 
ก็ยังดีกว่า 
 
 
A 
ศูนย์เปอร์เซ็นต์ 
 
แล้วกัน

INSTRU | D A | Bm F#m | G D | Em A |
INSTRU | D A | Bm F#m |
INSTRU (ปั๊ปปั๊ปปั๊ป ป่าดา ปั๊ปปั๊ปปั๊ป ป้าด๊า..)

G 
โอกาสเพียงแค่ 
 
 
D 
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
Em 
ก็ยังดีกว่า 
 
 
A 
ศูนย์เปอร์เซ็นต์ 
 
แล้วกัน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites