INTRO | C#m | B | A | A | ( 2 Times )

C#m 
แอ.. 
 
ละ
B 
แน.. 
 
กับเขาจ้
A 
อย..
C#m 
แอ.. 
 
ละ
B 
แน.. 
 
กับเขาจ้
A 
อย..

C#m 
  ในค่ำคืนที่ไ
B 
ม่มีเธอ
 
อยู่ข้า
A 
งกาย 
 
ฉันก็สบายดี..
E 
 
B/Eb 
C#m 
  ตัวฉันนั้นเข้าใ
B 
จดี
 
  ที่เธอ
A 
หนี.. 
 
ไป
B 
มีคนใหม่

 
เพราะฉันนั้น
C#m 
โง่งี่เง่าเบาปั
B 
ญญา
 
บ่มีกา
A 
รศึกษาไปเทีย
E 
บแข่งไผ 
 
 
B/Eb 
C#m 
เฮามันลูกคนจนต้องทำใ
B 
จ..
 
โอ.
A 
.. โอ้.. โอ่.. โอ้.. โอ้.. โอ..

 
เจ้าไป
C#m 
อยู่ในเมือง 
 
บ่เมื่อคืนเ
B 
มือบ้านเก่า
 
ถิ่ม
A 
ฮีดคองเก่า 
 
คองเ
E 
ดิม 
 
 
B/Eb 
 
ถิ่ม
C#m 
อ้ายนอนเศร้า 
 
นอนเ
B 
หงาอยู่ผู้เดียว
 
คิดฮอด
A 
เด้ คิดฮอดความเก่า ที่เฮาฮั
B 
กกัน..
 
ฮู้บ่อ้ายคิดฮอดเจ้าแฮง..
 

E 
  เจ้าจังไรน้อลืมอ้าย 
 
ไปทางไกลบ่อต่าวคืน
A 
  ย้านแต่หลงกำพื้น 
 
หัวใจเจ้านั้นเปลี่ยนไป
E 
  เปลี่ยนไป 
 
หัวใจเจ้านั้นเปลี่ยนไ
A 
ป 
 
โอ.
B 
..

INSTRU | C#m | B | A | E |
INSTRU | C#m | B | A | B |

 
เพราะฉันนั้น
C#m 
โง่งี่เง่าเบาปั
B 
ญญา
 
บ่มีกา
A 
รศึกษาไปเทีย
E 
บแข่งไผ 
 
 
B/Eb 
C#m 
เฮามันลูกคนจนต้องทำใ
B 
จ..
 
โอ.
A 
.. โอ้.. โอ่.. โอ้.. โอ้.. โอ..

 
เจ้าไป
C#m 
อยู่ในเมือง 
 
บ่เมื่อคืนเ
B 
มือบ้านเก่า
 
ถิ่ม
A 
ฮีดคองเก่า 
 
คองเ
E 
ดิม 
 
 
B/Eb 
 
ถิ่ม
C#m 
อ้ายนอนเศร้า 
 
นั่งเ
B 
หงาอยู่ผู้เดียว
 
คิดฮอด
A 
เด้ คิดฮอดความเก่า ที่เฮาฮั
B 
กกัน..

 
เจ้าไป
C#m 
อยู่ในเมือง 
 
บ่เมื่อคืนเ
B 
มือบ้านเก่า
 
ถิ่ม
A 
ฮีดคองเก่า 
 
คองเ
E 
ดิม 
 
 
B/Eb 
 
ถิ่ม
C#m 
อ้ายนอนเศร้า 
 
นั่งเ
B 
หงาอยู่ผู้เดียว
 
คิดฮอด
A 
เด้ คิดฮอดความเก่า ที่เฮาฮั
B 
กกัน..
 
ฮู้บ่อ้ายคิดฮอดเจ้าแฮง..
 

OUTRO | E | E | A | A |
OUTRO | E | E | A | B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites