เสียวสันหลัง – ธีเดช ทองอภิชาติ


INTRO | Am | F | C | G |
INTRO | Am F | C G |
INTRO | Am F | C G | G |

 
ความ
Am 
จริงมันปฏิเสธกันไม่ได้
 
คนจะเกิดจะต
ายไปห้ามกันได้อย่างไร
 
ให้เธอคืนย้อน
มาทั้งที่เธอหมดใจ
 
ให้ฉันนอนหลับฝั
Dm 
นไป
 
มันยังจะยังง่า
Am 
ยกว่า 
 
เสียเวลาเป
ล่า

 
ฉันรัก
Am 
เธอแต่เธอดันไปรักเขา
 
ให้เข็นครกขึ้นเ
ขามันคงจะดูง่ายกว่า
 
ต่อให้น้ำท่วมโ
ลกปลากินดาวจนหมดฟ้า
 
เธอคงไม่ชา
Dm 
ยตา 
 
เพราะเธอนั้นคิ
Am 
ดว่า
 
แวะซื้อชาเย็นข้า
งทาง

 
เธอคบกันเ
Am 
ล่นๆ 
 
เธอคบกันหรอยๆ
 
ได้แต่เจอกันบ่อยๆ ก็เ
บื่อ
 
เธอแค่ห
Am 
นุกๆไอ้ฉันนั้นเป็นทุกข์
 
วันกิ๊กเธอออกจากคุก มันเ
สี่ยง
 
ต้องคอยร
Am 
ะวัง 
 
หยับเสียวสันหลัง
 
เสียงประทัดดัง นึกว่
าปืน
 
ถึงจะเป็นเพื่อ
Am 
นซี้ 
 
หากรู้กูทำแบบนี้
 
สงสัยกูต้องซี้เม้งเท้งทึงแน่น
อน

 
หนีกันไปอยู่นอ
Am 
ร์เวย์ 
 
เธออยากได้ตามใจ
เพ
 
ไอ้ฉันก็ไม่รู้
เด้ 
 
ที่นั่นมีวัวชนห
ม้าย
 
หนีกันไปอยู่กลา
Am 
งเล 
 
พูดจาภาษาเดียวกัน
เพ
 
นั่งยันกับเพื่อนเร็ก
เก้.. 
 
เช้าค่ำลงเรือหาป
ลา
 
ไปตามประสาคนบ้านเรา
 

INSTRU | Am C | G Am |
INSTRU | C Dm | F G |
INSTRU | Am C | G Am |
INSTRU | C Dm | F G |

 
เธอคบกันเ
Am 
ล่นๆ 
 
เธอคบกันหรอยๆ
 
ได้แต่เจอกันบ่อยๆ ก็เ
บื่อ
 
เธอแค่ห
Am 
นุกๆไอ้ฉันนั้นเป็นทุกข์
 
วันกิ๊กเธอออกจากคุก มันเ
สี่ยง
 
ต้องคอยร
Am 
ะวัง 
 
หยับเสียวสันหลัง
 
เสียงประทัดดัง นึกว่
าปืน
 
ถึงจะเป็นเพื่อ
Am 
นซี้ 
 
หากรู้กูทำแบบนี้
 
สงสัยกูต้องซี้เม้งเท้งทึงแน่น
อน

 
หนีกันไปอยู่นอ
Am 
ร์เวย์ 
 
เธออยากได้ตามใจ
เพ
 
ไอ้ฉันก็ไม่รู้
เด้ 
 
ที่นั่นมีวัวชนห
ม้าย
 
หนีกันไปอยู่กลา
Am 
งเล 
 
พูดจาภาษาเดียวกัน
เพ
 
นั่งยันกับเพื่อนเร็ก
เก้.. 
 
เช้าค่ำลงเรือหาป
ลา
 
ไปตามประสาคนบ้านเรา
 

OUTRO | Am | G | Am |