ไม่ใช่ที่ของฉัน – วงควันหลง


INTRO| Bb | F | Gm | F | F |

Bb 
เรื่องของเราทั้งส
อง
Gm 
มันต้องจบลงเพราะ
เขา
Eb 
เขาคนนั้นที่
Dm 
มาก่อน
 
ก่อน
Cm 
ฉันได้พบกับ
เธอ

Bb 
เขาคงดี 
 
จริงๆ
ใช่ไหม
 
ที่
Gm 
เธอไม่เคย
ลืมเลือน
Eb 
ไม่เป็นไร 
 
 
Dm 
ฉันเข้าใจ
 
ว่า
Cm 
ที่ตรงนี้ 
 
ไม่ใช่ที่ของ
ฉัน

Gm 
ไปเถอะเธอ 
 
ไปกับ
เขาสิ
 
ไปกับ
Eb 
เขาคนนั้นคนที่เ
ธอนั้นมั่นใจ
Gm 
ไปเถอะไป
ไปให้ไกล
Eb 
จากฉัน

 
ก็ต่อให้
Bb 
ฉันทำดีสัก
เท่าไร
 
มี
Gm 
แค่ใจเธอก็ไปจ
ากฉัน
Eb 
อยู่ตรงนี้มัน
Dm 
ก็ไม่มีวัน
 
ที่
Cm 
จะได้เธอคืน
มา

 
ขอบ
Bb 
คุณที่เคยรัก
กัน
 
และความผูก
Gm 
พัน
 
ที่เคยร่วมส
ร้างกันมา
Eb 
ในวันนี้เธอ
Dm 
มาบอกลา
 
กลับ
Cm 
คำที่เคยให้
มา
 
ว่าจะไม่ทิ้ง
Bb 
กัน

INSTRU | Bb | F | Gm | Eb | ( 2 Times )

 
Gm 
ไปเถอะเธอ 
 
ไปกับ
เขาสิ
 
ไปกับ
Eb 
เขาคนนั้นคนที่เ
ธอนั้นมั่นใจ
Gm 
ไปเถอะไป 
 
 
ไปให้ไกล
Eb 
จากฉัน 
 
 
โฮ..

 
ก็ต่อให้
Bb 
ฉันทำดีสัก
เท่าไร
 
มี
Gm 
แค่ใจเธอก็ไปจ
ากฉัน
Eb 
อยู่ตรงนี้มัน
Dm 
ก็ไม่มีวัน
 
ที่
Cm 
จะได้เธอคืน
มา

 
ขอบ
Bb 
คุณที่เคยรั
กกัน
 
และความผูก
Gm 
พัน
 
ที่เคยร่วมส
ร้างกันมา
Eb 
ในวันนี้เธอ
Dm 
มาบอกลา
 
กลับ
Cm 
คำที่เคยให้
มา
 
ว่าจะไม่ทิ้ง
Bb 
กัน

 
ขอบ
Cm 
คุณที่เธอเ
ข้ามา
 
แล้วไปจ
Eb 
ากฉัน..
Ebm 
 
Bb