เครื่องจักร – No Stylist X เก่ง ธชย


INTRO | F | G | Am | Em |

  ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
 
  ว่าเธ
อพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
Am 
  ถึงแม้ไม่มี 
 
ใครถาม
 
  ว่าเ
Em 
ธอเหนื่อยบ้างไหม 
 
เมื่อท้อใจ
  แค่รู้ว่ายังมีคนที่เ
ขา 
 
คอยเฝ้ามองเธออยู่
 
  ให้
Am 
เธอโปรดรับรู้ 
 
ว่า
Em 
ยังคงมีแสงสว่าง

INSTRU | Am | Am | Am | Am | ( 2 Times )
INSTRU | F | G | Am | Em |
INSTRU | F | G | Am | Am |

ในวันที่เธอ 
 
ยังต้องเ
ดินตามความฝัน
 
เป็นเหมือนเครื่อ
Am 
งจักร
ในวันที่แสง 
 
ไม่ส่องท
างให้เหมือนทุกครั้ง
 
กับสิ่งที่เ
Am 
ธอนั้นต้องการ

 
เผื่อวันพรุ่ง
นี้ อาจสวยง
าม
 
เฝ้ารอเว
Em 
ลา 
 
ที่แสน
Am 
นาน
ยังไม่ไปไหน 
 
ติดอยู่ในใ
จกับความทรงจำ
 
ยังเหมือนเ
ดิม..

  ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
 
  ว่าเธ
อพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
Am 
  ถึงแม้ไม่มี 
 
ใครถาม
 
  ว่าเ
Em 
ธอเหนื่อยบ้างไหม 
 
เมื่อท้อใจ
  แค่รู้ว่ายังมีคนที่เ
ขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
 
  ให้
Am 
เธอโปรดรับรู้ 
 
ว่า
Em 
ยังคงมีแสงสว่าง

INSTRU | F | G | Am | Em |
INSTRU | F | G | Am | Em |
INSTRU | F | F | F | Am G |
INSTRU | F | G | F | Am G |

 
เผื่อวันพรุ่ง
นี้ อาจสวยง
าม
 
เฝ้ารอเว
Em 
ลา 
 
ที่แสน
Am 
นาน
ยังไม่ไปไหน 
 
ติดอยู่ในใ
จกับความทรงจำ
 
ยังเหมือนเ
ดิม..

  ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
 
  ว่าเธ
อพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
Am 
  ถึงแม้ไม่มี 
 
ใครถาม
 
  ว่าเ
Em 
ธอเหนื่อยบ้างไหม 
 
เมื่อท้อใจ
  แค่รู้ว่ายังมีคนที่เ
ขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
 
  ให้
Am 
เธอโปรดรับรู้ 
 
ว่า
Em 
ยังคงมีแสงสว่าง
 
  ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
 
  ว่าเธ
อพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
Am 
  ถึงแม้ไม่มี 
 
ใครถาม
 
  ว่าเ
Em 
ธอเหนื่อยบ้างไหม 
 
เมื่อท้อใจ
  แค่รู้ว่ายังมีคนที่เ
ขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
 
  ให้
Am 
เธอโปรดรับรู้ 
 
ว่า
Em 
ยังคงมีแสงสว่าง

OUTRO | F | G | Am | Em |
OUTRO | F | G | Am | Am |