เดือนเพ็ญ – คาราบาว


INTRO | F Gm | Dm F | Bb C | F C |

 
เดือนเพ็ญ
 สวยเย็น
Gm 
เห็นอร่าม
Dm 
 
 
นภา
แจ่มนวลดูงาม
Bb 
 
เย็นชื่นหนอยาม
เมื่อลมพัดมา
    
 
แสง
จันทร์นวล
Gm 
ชวนใจข้า
Dm 
 
 
คิดถึง
ถิ่นที่จากมา
Bb 
 
คิดถึงท้องนา
บ้านเรือนที่เคยเนา
    

 
เรไร
รัองดัง
Gm 
ฟังว่า
Dm 
 
เสียงเจ้า
ที่เฝ้าครวญหา
Bb 
 
ลมเอ่ยช่วยมา
กระซิบข้างกาย
    
 
ข้า
ยังคอย
Gm 
อยู่ไม่หน่าย
Dm 
 
มิเลือน
ห่างจากเคลื่อนคลาย
Bb 
 
คิดถึงมิวาย
ที่เราจากกัน
    

INSTRU | F Gm | Dm F | Bb C | F C |
INSTRU | F Gm | Dm F | Bb C | F C |

 
* กองไฟ
สุมควาย
Gm 
ตามคอก
Dm 
 
 
คงยัง
ไม่มอดดับดอก
Bb 
 
จันทร์เอ่ยช่วยบอก
ให้ลมช่วยเป่า
    
 
สุม
 ไฟให้
Gm 
แรงเข้า
Dm 
 
พัดไล่
ความเยือกเย็นหนาว
Bb 
 
ให้พี่น้องเรา
นอนหลับอุ่นสบาย
    

 
** ลมเอย
ช่วยเป็น
Gm 
สื่อให้
Dm 
 
 
นำรัก
ห่วงจากดวงใจ
Bb 
 
ของข้านี้ไป
บอกเขาน้ำนา
    
 
ให้
เมืองไท
Gm 
ย 
 
รู้ว่า
Dm 
 
 
ไม่นาน
ลูกที่จากมา
Bb 
 
จะไปซบหน้า
กับอกแม่เอย
    

INSTRU | F Gm | Dm F | Bb C | F C |
INSTRU | F Gm | Dm F | Bb C | F C |

( * ) ( ** )

 
ให้เ
มืองไ
Gm 
ทย 
 
รู้ว่า
Dm 
 
 
ไม่นาน
ลูกที่จากมา
Bb 
 
จะไปซบหน้า
กับอกแม่เอย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites