คิดถึง – Silly Fools


 
รู้
Eb 
มั้ยว่ามีค
Ebmaj7/D 
นที่เฝ้าคอย
Cm 
…เหม่อล
Bb 
อยในความผิดหวัง
 
ผิ
Eb 
ดพลั้ง
Ebmaj7/D 
เพราะทำพลาดไป 
 
 
Cm 
 
Bb 
 
Eb 
ขานึกถึงวันเก่
Ebmaj7/D 
าๆก็เลยท้อ
Cm 
…เคยมีเธอ
Bb 
ที่เขาเฝ้ารอ
 
Eb 
ต่แล้ว
Ebmaj7/D 
เธอก็จากไป
Cm 
 
Bb 

 
* อ
Ab 
ยากกลับคืนวัน
Bb 
ให้เป็นดังเก่า
Eb 
 
Ab 
 
Bb 
 
Ab 
ยากกลับคืนวัน
Cm 
ให้เป็นของ
Bb 
เรา

 
รู้
Eb 
มั้ยว่าเวล
Ebmaj7/D 
าที่ฝนมา
Cm 
 รู้มั้ยว่าเวลา
Bb 
ที่ฟ้ามันร้อง
 
Eb 
ม่นหมอ
Ebmaj7/D 
งมันตรอมหัวใจ 
 
 
Cm 
 
Bb 
 
Eb 
อนึกถึงวันเก่
Ebmaj7/D 
าๆก็เลยท้อ
Cm 
..เคยมีเธอ
Bb 
ที่ฉันเฝ้ารอ
 
สุ
Eb 
ดท้าย
Ebmaj7/D 
เธอก็จากไป 
 
 
Cm 
 
Bb 

( * )


 
** ก็ฉันคิด
Eb 
ถึงเธอ 
 
มันคิด
Ab 
ถึง 
 
ไม่รู้ว่
Cm 
าจะทำเช่นไร 
 
 
Bb 
 
ก็ฉันคิด
Eb 
ถึงเธอ 
 
มันคิด
Ab 
ถึง 
 
แล้วเธอ
Cm 
จะรู้บ้างไหม
Bb 

( ** )

 
ะทำไงกับความผิดพลั้ง
Eb 
และเผลอ..
 
นใจฉันมีแต่เธอ
Ab 
 
Bb 

INSTRU | Eb Ebmaj7/D | Cm Bb | ( 4 Times )

( * ) ( ** ) ( ** )

INSTRU | Eb Ab | Cm Bb | ( 6 Times ) ( Fade out )
(แล้วเธอจะรู้บ้างไหม) (ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง)

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites