อากาศ – ป้าง นครินทร์


Tune to Eb
INTRO | G | Bm | C | D | ( 2 Times )

 
เธอก็เห็น
ว่าเป็นฉัน
Bm 
หรือเธอไม่เห็น
มัน 
 
อยู่เลย
 
บางครั้ง
 ละเลย
Bm 
 เหมือนดังว่าไม่เ
คย 
 
มีตัวตน
 
ขอร้อง
เธอ 
 
มองฉัน
Bm 
ที 
 
นี่คือสิ่งที่มี
 มีจิตใจ 
 
 

 
* อย่าทำแบบนี้เลย
Em 
แบบนี้เ
ลย
 
เห
มือนฉันไม่เคย
 มีความ
หมาย   
 
 
D/F# 
 
เธอ
Em 
ไม่เคยสนใจไ
ม่เคยเห็น
 
ก็
.. 
 
เป็น..
D/F# 
แค่เพียง
Em 
อากาศ
 
ค่.. 
 
ลม
D/F# 
.. ที่พัด  
Em 
ไม่มีตั
วตน 
 
 
 

INSTRU | G | Bm | C | D |

 
มีบางครั้ง
ต้องเคลื่อนไหว
Bm 
 
เรียกร้องให้เธอสน
ใจ 
 
กลายเป็นสาย
ลม
 
ไปพัด
เธอ ไปพัดใจ  
Bm 
 
เธอบอกว่าเย็น
สบาย 
 
แต่ไม่เคยมองเห็น

( * )

 
ต้
องให้ฉันเต้นเร้ง
Bm 
เต้นกา
 
หรือบ้า
บอ 
 
เพื่อขอให้เธอ
Em 
มองมา
 
ห้เธอรู้ว่าฉัน
Bm 
ยังมีคุณค่า
เหลียวหันมามองกันซักครั้ง

INSTRU | G | Bm | C | D | ( 2 Times ) | D |

( * )

OUTRO | G | Bm | C | D | ( 2 Times ) | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites