Tune to Eb
INTRO | G | Bm | C | D |
INTRO | G | Bm | C | D | D |

 
เธอก็
G 
เห็น 
 
ว่าเป็น
Bm 
ฉัน
 
หรือเธอไม่เ
C 
ห็นมัน 
 
อยู่
D 
เลย
 
บางค
G 
รั้ง 
 
ละ
Bm 
เลย
 
เหมือนดังว่า
C 
ไม่เคย 
 
มีตัว
D 
ตน

 
ขอร้
G 
องเธอ 
 
มอง
Bm 
ฉันที
 
นี่คือสิ่ง
C 
ที่มี 
 
มีจิต
D 
ใจ

 
อย่าทำแบบ
Em 
นี้เลย 
 
แบบ
G 
นี้เลย 
 
 
C 
 
เหมือนฉันไม่เ
D 
คยมีควา
G 
มหมาย 
 
 
D/F# 
Em 
เธอไม่เคยสน
D 
ใจไม่เคยเห็น 
 
 
G 
 
ก็
D/F# 
เป็นแค่..
Em 
เพียงอาก
D 
าศ 
 
 
G 
 
แค่
D/F# 
ลม..ที่..
Em 
พัดไม่
D 
มีตัวตน

INSTRU | G | Bm | C | D |

 
ในบาง
G 
ครั้ง 
 
ต้องเคลื่อน
Bm 
ไหว
 
เรียกร้องให้เธอ
C 
สนใจ 
 
กลายเป็นสา
D 
ยลม
 
ไป
G 
พัดเธอไปพั
Bm 
ดใจ
 
เธอบอกว่าเ
C 
ย็นสบายแต่ไม่เคยมอง
D 
เห็น

 
อย่าทำแบบ
Em 
นี้เลย 
 
แบบ
G 
นี้เลย 
 
 
C 
 
เหมือนฉันไม่เ
D 
คยมีควา
G 
มหมาย 
 
 
D/F# 
Em 
เธอไม่เคยสน
D 
ใจไม่เคยเห็น 
 
 
G 
 
ก็
D/F# 
เป็นแค่..
Em 
เพียงอาก
D 
าศ 
 
 
G 
 
แค่
D/F# 
ลม..ที่..
Em 
พัดไม่
D 
มีตัว
G 
ตน 
 
 
D 

C 
  ต้องให้ฉันเต้นแร้
Bm 
งเต้นกา 
 
หรือ
C 
บ้าบอ
 
  เพื่อขอให้
Em 
เธอมองมา
C 
  ให้เธอรู้ว่า
Bm 
ฉันยังมีคุณ
D 
ค่า
  เหลียวหันมามองกันสักครั้ง

INSTRU | G | Bm | C | D |
INSTRU | G | Bm | C | D | D |

 
อย่าทำแบบ
Em 
นี้เลย 
 
แบบ
G 
นี้เลย 
 
 
C 
 
เหมือนฉันไม่เ
D 
คยมีควา
G 
มหมาย 
 
 
D/F# 
Em 
เธอไม่เคยสน
D 
ใจไม่เคยเห็น 
 
 
G 
 
ก็
D/F# 
เป็นแค่..
Em 
เพียงอาก
D 
าศ 
 
 
G 
 
แค่
D/F# 
ลม..ที่..
Em 
พัดไม่
D 
มีตัวตน

OUTRO | G | Bm | C | D |
OUTRO | G | Bm | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites