INTRO | A | C#m | Bm | E | ( 2 Times )

 
อย่าโกหก
A 
ฉัน 
 
อย่าทำอย่า
C#m 
งนั้น
 
หลอกลวง
Bm 
กัน 
 
เธอนั้นจะได้อะ
E 
ไร
 
เมื่อเธอมี
A 
เขา 
 
อยู่เต็ม
C#m 
หัวใจ
 
อย่าทำ
Bm 
ร้ายโดยการที่เธอทำเป็นว่า
E 
รักกัน

 
สิ่งที่เ
D 
ธอทำมันรุนแรง 
 
แกล้ง
C#m 
รักให้ใจฉันเจ็บ
 
เก็บมา
D 
นานอยู่ในหัวใจ 
 
ฉั
C#m 
นรู้ถึงเธอจะปิด
 
ที่ยอมให้เ
D 
ธอหลอกกันเรื่อยมา 
 
เพราะ
C#m 
ฉันทำใจไม่ได้
 
ที่จะ
D 
ยอมให้เธอจากไป 
 
เป็นของเ
E 
ขาจริงๆ

 
ฉันเพียงต้อง
A 
การ 
 
C#m 
ห้เธอ 
 
อยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้นาน
E 
นาน
 
ฉันเพียงต้อง
A 
การ 
 
ให้เ
C#m 
ธอ 
 
อยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้เรื่อยไ
E 
 
ที่ฉัน
D 
ยอมทุกสิ่ง 
 
เรื่อง
C#m 
จริงไม่เค
F#m 
ยยอมใคร
 
ก็เพราะ
Bm 
รักเธอทั้งหัวใ
E 
จอะไรก็
A 
ยอมเธอ 
 
 
E 

 
ไม่ดีหรอกห
A 
นา 
 
ที่ทำอย่
C#m 
างนี้
 
ฉันรู้
Bm 
ดี 
 
แต่รักจึงต้องจำ
E 
ทน
 
ให้เธอมี
A 
เขา 
 
คนนั้น
C#m 
ทั้งคน
 
ที่
Bm 
อดทน 
 
เพราะรักตัวเธอนั้
E 
นมากมาย

 
สิ่งที่เ
D 
ธอทำมันรุนแรง 
 
แกล้ง
C#m 
รักให้ใจฉันเจ็บ
 
เก็บมา
D 
นานอยู่ในหัวใจ 
 
ฉั
C#m 
นรู้ถึงเธอจะปิด
 
ที่ยอมให้เ
D 
ธอหลอกกันเรื่อยมา 
 
เพราะ
C#m 
ฉันทำใจไม่ได้
 
ที่จะ
D 
ยอมให้เธอจากไป 
 
เป็นของเ
E 
ขาจริงๆ

 
ฉันเพียงต้อง
A 
การใ
C#m 
ห้เธอ 
 
อยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้นาน
E 
นาน
 
ฉันเพียงต้อง
A 
การ 
 
ให้เ
C#m 
ธอ 
 
อยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้เรื่อยไ
E 
 
ที่ฉัน
D 
ยอมทุกสิ่ง 
 
เรื่อง
C#m 
จริงไม่เค
F#m 
ยยอมใคร
 
ก็เพราะ
Bm 
รักเธอทั้งหัวใ
E 
จอะไรก็
A 
ยอมเธอ 
 
 
E 

INSTRU | A | C#m | Bm | E |
INSTRU | A | C#m | Bm E | A E |

 
ฉันเพียงต้อง
A 
การ 
 
C#m 
ห้เธอ 
 
อยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้นาน
E 
นาน
 
ฉันเพียงต้อง
A 
การ 
 
ให้เ
C#m 
ธอ 
 
อยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้เรื่อยไ
E 
 
ที่ฉัน
D 
ยอมทุกสิ่ง 
 
ทั้งที่
C#m 
จริงไม่เค
F#m 
ยยอมใคร
 
ก็เพราะ
Bm 
รักเธอทั้งหัวใ
E 
จอะไรก็
A 
ยอมเธอ

 
ก็เพราะ
Bm 
รักเธอทั้งหัวใ
E 
จ 
 
อะไรก็ย
A 
อมเธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites