ไม่มีประโยชน์ – ปลิวลม x Wonderframe


ทำ.. 
 
อะไรไ
B7 
ปก็ไม่มีประโ
Em 
ยชน์
 
ในเมื่อเ
ธอไม่เคยลืมคนโ
ปรด
 
อยากจะถ
Bm 
ามว่าเธอมี
Am 
ฉัน..
Bm 
ทำ.. 
 
ฮี่ยอะไ
ทำ.. 
 
อะไรไ
B7 
ปก็ไม่เคยโดน
Em 
ใจ
 
อยู่กับเ
ขาเธอคงเคยส
บาย
 
อยู่กับ
ฉันบ่นลำบากจะ
Am 
ตาย
Bm 
ไม่.. 
 
 
มี’ไร.. 
 
อย่างเ
ขา

INSTRU | G B7 | Em D |
INSTRU | C Bm | Am Bm C D |

 
ยากจะกินอะไร 
 
ก็ไม่ได้
C7 
กินเหมือนใครเขา
 
Em 
ยากจะไปที่ไหน 
 
ก็ไม่ได้ไ
ปเหมือนแฟนเก่า
 
ล่อยวันเกิดวันหยุดให้กลายเป็น
Bm 
วันแห่งความเหงา
 
Am 
ล่อยฉันนั่งเดียวดายและคีบตะเ
กียบอยู่ข้างเตา

 
ชา
บู 
 
หมูกระ
ทะ.. 
 
ชา
Em 
บู 
 
หมูกระ
ทะ
 
ชา
บู 
 
หมูกระ
Bm 
ทะ.. 
 
ชา
Am 
บู 
 
 

 
ยากจะกินอะไร 
 
ฉันไม่มี
C7 
ตังค์เหมือนใครเขา
 
Em 
ยากไปเที่ยวที่ไหน 
 
ฉันไม่ได้ร
วยเหมือนแฟนเก่า
 
ม่ว่าวันอะไร 
 
ก็ไม่ได้อ
Bm 
ยากให้เธอเหงา
 
Am 
ม่ว่าวันไหน ๆ ฉันก็รักเ
ธอเหมือนวันเก่า

 
Love Y
ou 
 
รู้ไ
B7 
หม? Love Y
Em 
ou 
 
รู้ไ
หม?
 
Love Y
ou 
 
รู้ไ
Bm 
หม? 
 
L
Am 
ove 
 
 
Bm 
You.. 
 
 
 

 
ก็
Em 
ฉันไม่ดีอย่างเขา 
 
จะเทียบทำไ
Bm 
มให้น้อยใจ
 
เขาจะ
Am 
ทิ้งเธอทำไ
มให้หัวใ
จช้ำ
 
ก็
Am 
ฉันไม่มีอย่างเขา 
 
ถ้าเทียบกันแ
Bm 
ล้วก็คนละชั้น
 
ก็เ
ชิญเธอไปรักกัน 
 
ก็เ
C#dim 
ชิญกลับไปหากัน
 
ฉันคงเ
ป็นแบบเขาไม่ไหว.. 
 
 

ทำ.. 
 
อะไรไ
B7 
ปก็ไม่มีประโ
Em 
ยชน์
 
ในเมื่อเ
ธอไม่เคยลืมคนโ
ปรด
 
อยากจะถ
Bm 
ามว่าเธอมี
Am 
ฉัน..
Bm 
ทำ.. 
 
ฮี่ยอะไ
ทำ.. 
 
อะไรไ
B7 
ปก็ไม่เคยโดน
Em 
ใจ
 
อยู่กับเ
ขาเธอคงเคยส
บาย
 
อยู่กับ
ฉันบ่นลำบากจะ
Am 
ตาย
 
Bm 
ม่.. 
 
 
มี’ไร.. 
 
อย่างเ
ขา

อยู่.. 
 
กับเ
B7 
ธอก็ไม่มีประโ
Em 
ยชน์
 
อยู่กันไ
ปก็ไม่เหมือนคนโ
ปรด
 
อยากจะ
Bm 
ถามว่าเธอมี
Am 
ฉัน..
Bm 
ทำ.. 
 
ฮี่ยอะไร
ทำ.. 
 
อะไรไ
B7 
ปก็ไม่เคยโดน
Em 
ใจ
 
อยู่กับเ
ขา 
 
ฉันก็คงส
บาย
 
ก็เพราะเ
Bm 
ขานั้นเป็นผู้
Am 
ชาย..
Bm 
ที่.. 
 
 
ทำเพื่อ
ฉัน.. 
 
ควรเข้า
 
ใจ…

INSTRU | G B7 | Em D |
INSTRU | C Bm | Am Bm C D |
INSTRU | G B7 | Em D |
INSTRU | C Bm | Am Bm C D |

 
ก็
Em 
ฉันไม่ดีอย่างเขา 
 
จะเทียบทำไ
Bm 
มให้น้อยใจ
 
เขาจะ
Am 
ทิ้งเธอทำไ
มให้หัวใ
จช้ำ
 
ก็
Am 
ฉันไม่มีอย่างเขา 
 
ถ้าเทียบกันแ
Bm 
ล้วก็คนละชั้น
 
ก็เ
ชิญเธอไปรักกัน 
 
ก็เ
C#dim 
ชิญกลับไปหากัน
 
ฉันคงเ
ป็นแบบเขาไม่ไหว.. 
 
 

ทำ.. 
 
อะไรไ
B7 
ปก็ไม่มีประโ
Em 
ยชน์
 
ในเมื่อเ
ธอไม่เคยลืมคนโ
ปรด
 
อยากจะ
Bm 
ถามว่าเธอมี
Am 
ฉัน..
Bm 
ทำ..เ
ฮี่ยอะไ
ทำ.. 
 
อะไรไ
B7 
ปก็ไม่เคยโดน
Em 
ใจ
 
อยู่กับเ
ขาเธอคงเคยส
บาย
 
อยู่กับ
ฉันบ่นลำบากจะ
Am 
ตาย
 
Bm 
ม่.. 
 
 
ดี.. 
 
อย่างเ
ขา

อยู่.. 
 
กับเ
B7 
ธอก็ไม่มีประโ
Em 
ยชน์
 
อยู่กันไ
ปก็ไม่เหมือนคนโ
ปรด
 
อยากจะ
Bm 
ถามว่าเธอมี
Am 
ฉัน..
Bm 
ทำ.. 
 
ฮี่ยอะไ
ทำ.. 
 
อะไรไ
B7 
ปก็ไม่เคยโดน
Em 
ใจ
 
อยู่กับเ
ขา 
 
ฉันก็คงส
บาย
 
ก็เพราะเ
Bm 
ขานั้นเป็นผู้
Am 
ชาย..
Bm 
ที่.. 
 
 
ทำเพื่อ
ฉัน..

 
ควรเข้า
ใจ 
 
ไม่เข้า
Bm 
ใจ 
 
ควรเข้า
Em 
ใจ 
 
ไม่เข้า
ใจ
 
ควรเข้า
ใจ 
 
ไม่เข้า
Bm 
ใจ 
 
ควรเ
Am 
ข้าใจ 
 
 
Bm 
ม่เข้าใ

 
ควรเข้า
ใจ 
 
ไม่เข้า
B7 
ใจ 
 
ควรเข้า
Em 
ใจ 
 
ไม่เข้า
ใจ
 
ควรเข้า
ใจ 
 
ไม่เข้า
Bm 
ใจ 
 
ควรเ
Am 
ข้าใจ 
 
 
Bm 
ม่เข้าใ
จ…

OUTRO | Gmaj7 |