จอแบน – เนย นฤมล


 
ถึงจอ
Bm 
แบน แบน แบน ถึงจอแ
บน แบน แบน
 
ก็อยากมีแ
Em 
ฟน แฟน แฟน พอได้
Bm 
กรึ๊บได้แก้
 
ถึงจอ
Bm 
แบน แบน แบน ถึงจอแ
บน แบน แบน
 
กะอยากเป็นแ
Em 
ฟน แฟน แฟน ของอ้
าย
 
ต้องเฮ็ดจังไ
ด๋แน.
F#m 
.. 
 
ให้เฮ็ดหยังน้องกะยอม

INSTRU | Bm | A | Em | Bm | Bm | A | Em | A |

Bm 
เขาคัพ C เ
ขาคัพ D  
F#m 
เขาคัพ X คัพ L
 
แนมเบิ่งหม่องใด๋กะใหญ่ไปหมด
 
Bm 
น้องคับโฟม 
 
 
Em 
น้องคับฟอง
F#m 
น้องคับอกคับใจแนมเบิ่งหม่องใด๋
 
ตายเรียบไป
Bm 
หมด

 
ดันมา
แต่หัวเข่า 
 
กะสู้เ
ขาบ่ได้
 
แม่ให้
F#m 
มาบ่หลาย 
 
น้อยก็
Bm 
น้อยคักโพด
 
น้องมีแ
ต่หัวใจ 
 
กราบละอ้
ายได้โปรด.
F#m 
..
 
เฮ็ดให้เซาโสด
Bm 
แน..

 
ถึงจอ
Bm 
แบน แบน แบน ถึงจอแ
บน แบน แบน
 
ก็อยากมีแ
Em 
ฟน แฟน แฟน พอได้
Bm 
กรึ๊บได้แก้
 
ถึงจอ
Bm 
แบน แบน แบน ถึงจอแ
บน แบน แบน
 
กะอยากเป็นแ
Em 
ฟน แฟน แฟน ของอ้
าย
 
ต้องเฮ็ดจังได๋
แน.
F#7 
.. 
 
ให้เฮ็ดหยังน้องกะ
Bm 
ยอม

Bm 
เกิดมามีปมด้อยนมน้อยกว่าไทยบ้านเขา
 
ผู้บ่าวคนใดกะเว้า มักแต่ขาวๆ ใหญ่ๆ
 
 
เห็นว่าน้องนี้จอแบน กะให้ควงแขนแนอ้าย
 
 
ฮู้บ่ว่านมใหญ่ๆ มันอาจสิเป็นของปลอม
 
 
ฮู้
บ่ว่านมใหญ่ๆ 
 
มันอาจสิเ
ป็น
F#m 
ของป
Bm 
ลอม

INSTRU | Bm | A | Em | Bm | Bm | A | Em | G | F#7 |

Bm 
เขาส้มโอ 
 
 
Em 
เขาแตงโม 
 
 
F#m 
เขาใหญ่โพดใหญ่โพ
 
บักฟักบักแฟงบักพร้าวน้ำหอม
 
Bm 
น้องบักนาว 
 
 
Em 
น้องไข่ดาว
F#m 
น้องบักยมบักทันบ่มีหม่องคั้น
 
ตายเรียบไป
Bm 
หมด

 
ดันมา
แต่หัวเข่า 
 
กะสู้เ
ขาบ่ได้
 
แม่ให้
F#m 
มาบ่หลาย 
 
น้อยก็
Bm 
น้อยคักโพด
 
น้องมีแ
ต่หัวใจ 
 
กราบละอ้
ายได้โปรด.
F#m 
..
 
เฮ็ดให้เซาโสด
Bm 
แน..

 
ถึงจอ
Bm 
แบน แบน แบน ถึงจอแ
บน แบน แบน
 
ก็อยากมีแ
Em 
ฟน แฟน แฟน พอได้
Bm 
กรึ๊บได้แก้
 
ถึงจอ
Bm 
แบน แบน แบน ถึงจอแ
บน แบน แบน
 
กะอยากเป็นแ
Em 
ฟน แฟน แฟน ของอ้
าย
 
ต้องเฮ็ดจังได๋
แน.. 
 
 
F#7 
โฮ..

 
ถึงจอ
Bm 
แบน แบน แบน ถึงจอแ
บน แบน แบน
 
ก็อยากมีแ
Em 
ฟน แฟน แฟน พอได้
Bm 
กรึ๊บได้แก้
 
ถึงจอ
Bm 
แบน แบน แบน ถึงจอแ
บน แบน แบน
 
กะอยากเป็นแ
Em 
ฟน แฟน แฟน ของอ้
าย
 
ต้องเฮ็ดจังได๋
แน.
F#7 
.. 
 
สิเฮ็ดหยังน้องกะ
Bm 
ยอม

OUTRO | Bm | A | Em | Bm |
OUTRO | Bm | A | Em | G | F#7 | Bm |