INTRO | E | A | E | A E |

 
บ่แม่น
บ่ฮู้ว่าเจ้าบ่ฮักอ้ายแล้ว
 
บ่แม่น
บ่เห็นว่าเขาสำคัญปานใด๋
C#m 
 
คน
ที่มันชะตา
สิขาด 
 
ก็คง
บ่แม่นไผ
 
บ่พ้นอ้าย
F#m 
.. 
 
คนนี้
..          

 
แค่ส่วนเกิน
G#m 
 ฮู้โตต้องอยู่จังใด๋
C#m 
 
ถึงยัง
ฮักเบิดหัวใจ
 
กะฮู้ว่าเฮ็ด
อิหยังได้แน
 
บ่ต้องกังวล
ว่าคนจังอ้าย
 
สิเข้าไปทวง
G#m 
สิทธิเคยแคร์
C#m 
 
สิสู้ต่อ
F#m 
หรือบ่กะแพ้ 
 
ขออยู่สื่อ
ๆ 
 
บ่ว่าอิหยัง

 
บ่โทษเจ้าเลย
ที่เจ้าใจดำ
 
พาเขามาหย่อง
G#m 
มาย่ำหัวใจ
 
สำเร็จโทษ
F#m 
อ้ายสา 
 
สิอยู่สิ
ตายกะส่าง
 
คั่นฮักกันหลา
ย กะฮักกันสา
 
อ้ายมันแค่หมา
G#m 
นอนใต้ตะล่าง
 
มืนตา
F#m 
ม่อง ๆ ซอมเจ้าห่าง ๆ
 
โอย
.. 
 
ส่ำนี้กะเอา
..

INSTRU | E | A |

 
บ่แม่น
บ่ฮู้ว่าอ้ายมันเบิดความ
หมาย
 
สู้คน
ใหม่ในหัวใจเจ้าบ่ได้อิหลี
C#m 
 
ที่ยังอยู่ก็
แค่ล้างใ
จ 
 
แค่ได้เห็น
เจ้าฮักกันดี
 
เห็นแล้ว
F#m 
ว่า 
 
สิ่ง
ที่เฮาเคยมี
 
มันเอาคืนบ่ไ
ด้..

INSTRU | E | A | B | E |

 
แค่ส่วนเกิน
G#m 
 ฮู้โตต้องอยู่จังใด๋
C#m 
 
ถึงยัง
ฮักเบิดหัวใจ
 
กะฮู้ว่าเฮ็ด
อิหยังได้แน
 
บ่ต้องกังวล
ว่าคนจังอ้าย
 
สิเข้าไปทวง
G#m 
สิทธิเคยแคร์
C#m 
 
สิสู้ต่อ
F#m 
หรือบ่กะแพ้
 
ขออยู่สื่อ
ๆ 
 
บ่ว่าอิหยัง
.. 
 
โอย..

 
บ่โทษเจ้าเลย
ที่เจ้าใจดำ
 
พาเขามาหย่อ
G#m 
งมาย่ำหัวใจ
 
สำเร็จโทษ
F#m 
อ้ายสา 
 
สิอยู่สิ
ตายกะส่าง
 
คั่นฮักกันหลา
ย กะฮักกันสา
 
อ้ายมันแค่หมา
G#m 
นอนใต้ตะล่าง
 
มืนตา
F#m 
ม่อง ๆ ซอมเจ้าห่าง ๆ
 
โอย
.. 
 
ส่ำนี้กะเอา
..

INSTRU | G#m | C#m | B | B |

 
ได้หลอยเบิ่ง.. ส่ำนี้.. กะเอา
 

OUTRO | E | A | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites