INTRO | A | C#m | F#m E | D |

 
หวัง
ว่าสิฝากผี 
 
ฝาก
C#m 
ไข้
 
กะเลย
F#m 
ส่งมอบหัวใจ
 
ให้กับเจ้า
.. 
 
เป็นคนสุด
ท้าย

 
วัน
เวลาผ่านผัน 
 
ฮัก
C#m 
เฮาเริ่มเปลี่ยนไป
 
เจ็บ
F#m 
ปานหยังกะจักสิเฮ็ดจั่งได๋
 
มันบอกไผบ่
ได้.. 
 
ว่าเลิกกันแล้ว

 
ความจริง
F#m 
ก็คือความจริงเป็นสิ่งบ่ตาย
 
แต่อ้าย
C#m 
มันเกือบสิตายเพราะฮู้ความจริง
 
เมื่อโดน
ทิ้ง.. 
 
ถิ่มเอาไว้แ
ค่เพียงลำพัง

 
แก่ตายตอนจบ
 คงเป็นศพ
ไร้ญา
F#m 
ติ
 
อย่างอเนจอนาถ
.. 
 
ขาด
ครอบครัวในบั้น
ปลาย
 
เป็นหยัง
หนอคำว่าฮัก
แท้
 
คือจั่ง
C#m 
มาเสื่อมสลาย
F#m 
 
คนยัง
Bm 
บ่ตายจั่งได๋
คือถิ่มกันแล้ว

 
ความจริ
F#m 
งก็คือความจริงเป็นสิ่งบ่ตาย
 
แต่อ้า
C#m 
ยมันเกือบสิตายเพราะฮู้ความจริง
 
เมื่อโดน
ทิ้ง.. 
 
ถิ่มเอาไว้แ
ค่เพียงลำพัง

 
แก่ตายตอนจบ
 คงเป็นศพ
ไร้ญา
F#m 
ติ
 
อย่างอเนจอนาถ
.. 
 
ขาด
ครอบครัวในบั้น
ปลาย
 
เป็นหยัง
หนอคำว่าฮัก
แท้
 
คือจั่ง
C#m 
มาเสื่อมสลา
F#m 
 
คนยัง
Bm 
บ่ตายจั่งได๋
คือถิ่ม..กัน
แล้ว

INSTRU | A | C#m | Bm E | A |

 
ความจริ
F#m 
งก็คือความจริงเป็นสิ่งบ่ตาย
 
แต่อ้า
C#m 
ยมันเกือบสิตายเพราะฮู้ความจริง
 
เมื่อโดน
ทิ้ง.. 
 
ถิ่มเอาไว้แ
ค่เพียงลำพัง

 
แก่ตายตอนจบ
 คงเป็นศพ
ไร้ญา
F#m 
ติ
 
อย่างอเนจอนา
ถ.. 
 
ขาด
ครอบครัวในบั้น
ปลาย
 
เป็นหยัง
หนอคำว่าฮัก
แท้
 
คือจั่ง
C#m 
มาเสื่อมสลา
F#m 
 
คนยัง
Bm 
บ่ตายจั่งได๋
คือถิ่มกันแล้ว..

OUTRO | A | C#m | F#m E | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites