INTRO | Em D | Bm Em | C D | G |

Em 
อ้ายให้ความฮัก 
 
อ้ายกะอ
C 
ยากได้ความฮัก
 
จากความส
D 
มัครใจของน้อ
Em 
งหล่า
Em 
เจ้านั้นมีค่า 
 
อ้ายกะอ
C 
ยากสิมีค่า
 
ในสาย
D 
ตาในใจเจ้า
Em 
เเน่
 
บ่เเ
C 
ม่นอ้ายฮัก 
 
เจ้า
D 
ผัดซังอ้าย
 
แฮงอยาก
Bm 
นั่งใกล้เเน่ 
 
เจ้าเเฮง
Em 
ยับหนีอ้าย
 
เเม้นสิเ
C 
ป็นสิตาย.
B 
.. 
 
เจ้าบ่ไ
Em 
ด้เเคร์

 
กะเเบกห
C 
น้าด้านๆ 
 
ไป
D 
ขอ
 
ฮักอ้าย
Bm 
เเน่ฮักอ้ายเเ
Em 
น่หล่า
 
โท
C 
รหากะบ่รับ 
 
ทักไปกะบ่อ่าน
 
คือสิรำ
B 
คาญ.. คักเเน่..  
Em 
 
Bm 

 
เขาขี้เ
C 
ดียด 
 
เขารังเ
D 
กียจซำได๋
 
ขนาดเ
Bm 
ฟสไป ไลน์ไป เข
Em 
ายังบ่เปิดอ่าน
 
คือสิซังเเ
C 
ฮง 
 
ซังบักห
D 
น้าด้าน 
 
จั่งอ้
G 
ายคนนี้..
 
C 
ขาขี้เดียด 
 
เขารังเ
D 
กียจความฮัก
 
ที่อ้ายให้ไ
Bm 
ปเขาเหม็นเเฮงก
Em 
ว่าขี้..
 
ต้องเจียมกะ
C 
ลาหัวใจ
D 
ดีๆ
 
ตักน้ำใส่โ
C 
จกซะโงกเบิ่งเงาอีก
D 
ที
 
ว่าควรอยู่แ
Em 
จได๋..

Em 
อ้ายให้ความฮัก 
 
อ้ายกะอ
C 
ยากได้ความฮัก
 
จากความส
D 
มัครใจของน้อง
Em 
หล่า
Em 
เจ้านั้นมีค่า 
 
อ้ายกะอ
C 
ยากสิมีค่า
 
ในสาย
D 
ตาในใจเจ้า
Em 
เเน่
 
บ่อเเ
C 
ม่นอ้ายทุ่ม 
 
เจ้า
D 
ผัดเทอ้าย
 
เเฮงอยาก
Bm 
นั่งใกล้เเน่ 
 
เจ่าเเ
Em 
ฮงเหินห่างอ้าย
 
เเม้นสิเ
C 
ป็นสิตาย.
B 
.. 
 
เจ้าบ่ไ
Em 
ด้เเคร์

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | B |

 
กะเเบกห
C 
น้าด้านๆ 
 
ไป
D 
ขอ
 
ฮักอ้าย
Bm 
เเน่ฮักอ้ายเเ
Em 
น่หล่า
 
โท
C 
รหากะบ่รับ 
 
ทักไปกะบ่อ่าน
 
คือสิรำ
B 
คาญ.. คักเเน่..  
Em 
 
Bm 

 
เขาขี้เ
C 
ดียด 
 
เขารังเ
D 
กียจซำได๋
 
ขนาดเ
Bm 
ฟสไป ไลน์ไป เข
Em 
ายังบ่เปิดอ่าน
 
คือสิซังเเ
C 
ฮง 
 
ซังบักห
D 
น้าด้าน 
 
จั่งอ้
G 
ายคนนี้..
 
C 
ขาขี้เดียด 
 
เขารังเ
D 
กียจความฮัก
 
ที่อ้ายให้ไ
Bm 
ปเขาเหม็นเเฮงก
Em 
ว่าขี้..
 
ต้องเจียมกะ
C 
ลาหัวใจ
D 
ดีๆ
 
ตักน้ำใส่โ
C 
จกซะโงกเบิ่งเงาอีก
D 
ที
 
ว่าควรอยู่แ
Em 
จได๋..

 
เขาขี้เ
C 
ดียด 
 
เขารังเ
D 
กียจซำได๋
 
ขนาดเ
Bm 
ฟสไป ไลน์ไป เข
Em 
ายังบ่เปิดอ่าน
 
คือสิซังเเ
C 
ฮง 
 
ซังบักห
D 
น้าด้าน 
 
จั่งอ้
G 
ายคนนี้..
 
C 
ขาขี้เดียด 
 
เขารังเ
D 
กียจความฮัก
 
ที่อ้ายให้ไ
Bm 
ปเขาเหม็นเเฮงก
Em 
ว่าขี้..
 
ต้องเจียมกะ
C 
ลาหัวใจ
D 
ดีๆ
 
ตักน้ำใส่โ
C 
จกซะโงกเบิ่งเงาอีก
D 
ที
 
ว่าควรอยู่แ
Em 
จได๋..

 
ตักน้ำใส่โ
C 
จกซะโงกเบิ่งเงาอีก
D 
ที..
 
ว่าควรอยู่เเ
G 
จได๋..

OUTRO | Em D | Bm Em | C D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites