INTRO | Em | Em | C | C | G | G |
INTRO | Em | Em | C | C | D | D |

 
ใน
Em 
ค่ำคืนที่มีแต่ความวุ่นวาย
สับสน
 
ใจบ
าง ๆ ดวงนี้ต้องการแค่ใคร
Em 
สักคน
 
ใน
Em 
ค่ำคืนที่ใจซึมเศร้ายังมีค
วามเมาปะปน
 
โหย
หาใครสักคนที่เข้าใจตรงกัน
Em 

 
พอ
กันทีกับความเหงา
 
คืนนี้จะเมาและฉัน
จะมันส์
 
ยก
แก้วเหล้าขึ้นมา
ประกาศศักดิ์ดา ว่าหาคนโสด
 
แล้วโดดพร้อมกัน
..

 
ถ้าโสดก็มา
Em 
 ลั่นลา 
 
ลั่นลา
 
ลั่นลาลั่น ชาดีด้า
 ดีด้า 
 
ชาดีด้า
 
มีใจ
ก็มา 
 
คืนนี้ฉันจะพาเธอออกไป
 
ลา
Em 
ลา ลั่นลาลา ลั่นลาลา
 
ลั่นลาลั่น ชาดีด้า
.. 
 
ชาดีด้า..
 
คืน
นี้ฉันยังโสดและถ้าคืนนี้เธอก็โสด
 
ขยับเข้ามา
..

INSTRU | Em | Em | C | C |
INSTRU | D | D | Em | Em |
INSTRU | C | C | D | D |

 
ในมื
Am 
อถือเพียงแก้วเหล้า
 
กับใจที่
m
 
ท่าม
กลางผู้คนบนโลก
 
วกวนใบนั้น
ที่ยังบอบช้ำ

 
ถ้าโสดก็มา
Em 
 ลั่นลา 
 
ลั่นลา
 
ลั่นลาลั่น ชาดีด้า
 ดีด้า 
 
ชาดีด้า
 
มีใจ
ก็มา 
 
คืนนี้ฉันจะพาเธอออกไป
 
ลา
Em 
ลา ลั่นลาลา ลั่นลาลา
 
ลั่นลาลั่น ชาดีด้า
.. 
 
ชาดีด้า..
 
คืน
นี้ฉันยังโสดและถ้าคืนนี้เธอก็โสด
 
ขยับเข้ามา
..

 
ถ้าโสด
Em 
 โสด 
 
บอกฉันหน่อย
 
ถ้าโสด
 โสด 
 
บอกฉันที
 
บอก
มาเลยคืนนี้ต้องการสิ่งใด
Em 
 
บอกฉันหน่อย
 บอกฉันที
 
บอก
มาเลยคืนนี้..

 
ถ้าโสดก็มา
Em 
 ลั่นลา 
 
ลั่นลา
 
ลั่นลาลั่น ชาดีด้า
 ดีด้า 
 
ชาดีด้า
 
มีใจ
ก็มา 
 
คืนนี้ฉันจะพาเธอออกไป
 
ลา
Em 
ลา ลั่นลาลา ลั่นลาลา
 
ลั่นลาลั่น ชาดีด้า
.. 
 
ชาดีด้า..
 
คืน
นี้ฉันยังโสดและถ้าคืนนี้เธอก็โสด
 
ขยับเข้ามา
.. 
 
จะพาไปลาลั่นลา…

OUTRO | Em | Em | C | C |
OUTRO | D | D | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites