ช่วงเวลาแ
E 
สนสุข.. 
 
ที่เธอมอบใ
D 
ห้ฉัน
 
ฉันไม่ควรได้
C#m7 
รับมัน
 
ฉันไม่ควรได้เ
Am/C 
จอเรื่องดีขนา
E 
ดนั้น
 
ช่วงเวลาแส
D 
นสุข.. 
 
ที่เธอมีให้
C#m7 
กัน
 
เก็บ
Am/C 
ไว้..ให้คน..ที่คู่ควร..

E 
..อย่าโกรธฉันเลยที่
D 
ฉันเลือกจากเธอมา
A 
..ในวันเวลาที่เธอ
Am/C 
ต้องการฉันกว่าใคร
E 
..อย่าเกลียดฉันเลยที่
D 
ฉันปล่อยเธอทิ้งไว้
A 
..ให้ทรมา
Am/C 
น..

 
เมื่อ
F#m 
ฉัน..ไม่ได้ดีอย่าง
G#m 
นั้น
 
ไม่อาจตอบแทนให้เ
A 
ธออย่างที่เธอต้อง
Am/C 
การ

 
ช่วงเวลาแ
E 
สนสุข.. 
 
ที่เธอมอบใ
D 
ห้ฉัน
 
ฉันไม่ควรได้
C#m7 
รับมัน
 
ฉันไม่ควรได้เ
Am/C 
จอเรื่องดีขนา
E 
ดนั้น
 
ช่วงเวลาแส
D 
นสุข.. 
 
ที่เธอมีให้
C#m7 
กัน
 
เก็บไว้
Am/C 
..ให้คน..ที่คู่ควร..

INSTRU | E | D | C#m7 | Am/C |

E 
..ไม่อาจเป็นคนที่พร้
D 
อมอย่างเธอหวังไว้
A 
..ฉันเองก็อยา
Am/C 
ก..เป็น..

 
แต่
F#m 
ฉัน..ไม่ได้ดีอย่าง
G#m 
นั้น
 
ไม่อาจตอบแทนให้เ
A 
ธออย่างที่เธอต้อง
Am/C 
การ

 
ช่วงเวลาแ
E 
สนสุข.. 
 
ที่เธอมอบใ
D 
ห้ฉัน
 
ฉันไม่ควรได้
C#m7 
รับมัน
 
ฉันไม่ควรได้เ
Am/C 
จอเรื่องดีขนา
E 
ดนั้น
 
ช่วงเวลาแส
D 
นสุข.. 
 
ที่เธอมีให้
C#m7 
กัน
 
เก็บไว้
Am/C 
..ให้คน..ที่คู่ควร..

INSTRU | E | D | C#m7 | Am/C |
INSTRU | E | D | C#m7 | Am/C |

 
ช่วงเวลาแ
E 
สนสุข.. 
 
ที่เธอมอบใ
D 
ห้ฉัน
 
ฉันไม่ควรได้
C#m7 
รับมัน
 
ฉันไม่ควรได้เ
Am/C 
จอเรื่องดีขนา
E 
ดนั้น
 
ช่วงเวลาแส
D 
นสุข.. 
 
ที่เธอมีให้
C#m7 
กัน
 
เก็บไว้
Am/C 
..ให้คน..ที่คู่ควร..

 
ช่วงเวลาแ
E 
สนสุข.. 
 
ที่เธอมอบใ
D 
ห้ฉัน
 
ฉันไม่ควรได้
C#m7 
รับมัน
 
ฉันไม่ควรได้เ
Am/C 
จอเรื่องดีขนา
E 
ดนั้น
 
ช่วงเวลาแส
D 
นสุข.. 
 
ที่เธอมีให้
C#m7 
กัน
 
เก็บ
Am/C 
ไว้..ให้คน..ที่คู่ค
E 
วร..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites