INTRO | C | G | F | Em |
INTRO | F Fm | Em Am | Dm | G |

 
ที่สองกะ
C 
ได้ 
 
ในฐานะหยังกะ
Em 
ได้
 
เป็นห่วงได้
Am 
บ่ 
 
ในฐานะหยังกะ
Em 
ยอม
F 
ถึงตอนนี้อาจ
Fm 
มีแค่หวัง 
 
 
Em 
ทั้งที่ใจอาจต้องผิดหวัง
 
และ
Dm 
เจ็บซ้ำๆ 
 
แต่อ้ายกะพ
G 
ร้อมยอม

 
C 
ป็นตัวเลือกกะ
G 
ได้ถ้าใจน้อง
Em 
มีเขา
 
บ่
Am 
เป็นกะได้ดอกเด้อคนขอ
Em 
งใจ
F 
ขอแค่เพียงตอ
Fm 
นนี้ 
 
 
Em 
ขอแค่อ้ายได้อยู่ใกล้ๆ
 
Am 
ถานะใด 
 
กะบ่
G 
สำคัญ

 
F 
พียงแค่อ้ายหลับฝัน 
 
กะ
Em 
เห็นเจ้าอยู่ในนั้น
 
แต่ค
Dm 
วามจริงมัน 
 
อาจสิ
G 
บ่มี

 
บ่ขอเป็นที่ห
F 
นึ่ง 
 
ขอแค่ที่ส
G 
อง
 
เป็นแค่สำ
Em 
รองบ่ได้ขวางใ
Am 
จน้อง
 
ถึงตอ
Dm 
นนี้น้องมีเ
G 
ขากะ
C 
บ่เป็นหยัง
 
เจ้ายังบ่เ
F 
ลือกยังบ่สู้เ
G 
ขา
 
วันใดที่เจ้าเ
Em 
หงาหรือวันที่เข
Am 
าถิ่ม
 
ให้
Dm 
จำว่าอ้ายยังรอๆ
G 
ๆ 
 
เป็นตัวเลือกอีกค
C 
รั้ง

INSTRU | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F | Em | Dm | G | C |

 
F 
พียงแค่อ้ายหลับฝัน 
 
กะ
Em 
เห็นเจ้าอยู่ในนั้น
 
แต่ค
Dm 
วามจริงมัน 
 
อาจสิ
G 
บ่มี

 
บ่ขอเป็นที่ห
F 
นึ่ง 
 
ขอแค่ที่ส
G 
อง
 
เป็นแค่สำ
Em 
รองบ่ได้ขวางใ
Am 
จน้อง
 
ถึงตอ
Dm 
นนี้น้องมีเ
G 
ขากะ
C 
บ่เป็นหยัง
 
เจ้ายังบ่เ
F 
ลือกยังบ่สู้เ
G 
ขา
 
วันใดที่เจ้าเ
Em 
หงาหรือวันที่เข
Am 
าถิ่ม
 
ให้
Dm 
จำว่าอ้ายยังรอๆ
G 
ๆ 
 
เป็นตัวเลือกอีกค
C 
รั้ง…
F 

 
ให้
Dm 
จำว่าอ้ายยังรอๆ
G 
ๆ 
 
เป็นตัวเลือกก
C 
ะได้..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites