INTRO | F | G | Em | Am |

 
โอ้จันทร์เจ้าเอ๋ย
เจ้ารู้บ้างไหม
 
ว่ายังมีใคร
ที่คิดถึงเธอ
 
ใจมันลอย
Em 
ยังคงละเมอ
 
คิดถึงแต่เธอ
Am 
คนเดียวเรื่อยไป

 
ก่อนดวงใจพี่
จะหมดแรง
 
ก่อนสิ้นแสง
ตะวันลับตา
 
ฝากใจลอย
Em 
ไปบนนภา
 
โอ้แม่กานดา
Am 
เจ้าอยู่หนใด

 
โอ้จันทร์เจ้าเอ๋ย
เจ้ารู้บ้างไหม
 
ว่ายังมีใคร
ที่คิดถึงเธอ
 
ใจมันลอย
Em 
ยังคงละเมอ
 
คิดถึงแต่เธอ
Am 
คนเดียวเรื่อยไป

 
ก่อนดวงใจพี่
จะหมดแรง
 
ก่อนสิ้นแสง
ตะวันลับตา
 
ฝากใจลอย
Em 
ไปบนนภา
 
โอ้แม่กานดา
Am 
เจ้าอยู่หนใด

 
ก็รู้..
เธอคงไม่ย้อนคืนมา
 
อีกกี่น้ำตา
Em 
ก็คงไม่หาย
Am 
 
ก็พอจะรู้ว่
าเธอต้องไป
 
ให้ทำยังไงก็
Em 
คงไม่ลืม
Am 

 
จะให้ฉันทำยังไงใ
ห้เธอนั้นย้อนคืนมา
 
อยากทักเธอไปก็
กลัวเธอเสียเวลา
 
ไอ้ฉันก็รู้ดีเ
Em 
ธอไม่ควรเห็นน้ำตา
 
ที่ทำแบบนี้ข
Am 
อโทษทีแม่กานดา

 
ก็ฉันผิดเอง
ที่ทำตัวไม่ค่อยดี
 
ทำเธอเจ็บใจผิ
ดไปก็หลายที
 
พี่ทำร้ายหนูก็
Em 
รู้พี่ 
 
sorry
 
แค่อยากให้เธอเห็นใจ
Am 
จะได้ไหมพี่ขอที

 
เพราะทั้งหัวใจก็มีแต่เธอ
 
คนเดียวที่อยากจะเจอ
 
 
ที่ทำอะไรลงไป
 
ผิดไว้แค่ลองกดเบอร์โทร
 
 
เธอไม่รับสาย
Em 
 เธออย่าใจร้าย
 
ช่วยรับรู้ที
Am 
ช่วยตอบทีจะได้ไหม

 
คิดถึงเหมือนเดิม
 รักเธอเหลือเกิน
 
แต่ในวันนี้ไ
Em 
ม่มีเธอแล้ว
Am 
 
จะให้ฉันทำยังไง
ให้เธอนั้นไม่ไปไ
หน
 
ให้โอกาศฉันทีก่
Em 
อนที่จะสาย
Am 
ไป

 
โอ้จันทร์เจ้าเอ๋ย
เจ้ารู้บ้างไหม
 
ว่ายังมีใคร
ที่คิดถึงเธอ
 
ใจมันลอย
Em 
ยังคงละเมอ
 
คิดถึงแต่เธอ
Am 
คนเดียวเรื่อยไป

 
ก่อนดวงใจพี่
จะหมดแรง
 
ก่อนสิ้นแสง
ตะวันลับตา
 
ฝากใจลอย
Em 
ไปบนนภา
 
โอ้แม่กานดา
Am 
เจ้าอยู่หนใด

 
ก็รู้
เธอคงไม่ย้อนคืนมา
 
อีกกี่น้ำตา
Em 
ก็คงไม่หาย
Am 
 
ก็พอจะรู้ว่
าเธอต้องไป
 
ต้องทำอย่างไรใ
Em 
ห้เธอนั้นกลับ
Am 
มา

 
โอ้จันทร์เจ้าเอ๋ย
เจ้ารู้บ้างไหม
 
ว่ายังมีใคร
ที่คิดถึงเธอ
 
ใจมันลอย
Em 
ยังคงละเมอ
 
คิดถึงแต่เธอ
Am 
คนเดียวเรื่อยไป

 
ก่อนดวงใจพี่
จะหมดแรง
 
ก่อนสิ้นแสง
ตะวันลับตา
 
ฝากใจลอย
Em 
ไปบนนภา
 
โอ้แม่กานดา
Am 
เจ้าอยู่หนใด

OUTRO | F | G | Em | Am | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites